"ชัชชาติ" ลุยหาเสียง 5 ตลาดใหญ่ กทม. พบประชาชนสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ

"ชัชชาติ" ลุยหาเสียง 5 ตลาดใหญ่ กทม. พบประชาชนสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ

"ชัชชาติ" ลงพื้นที่หาเสียง 5ตลาดใน กทม. ชี้เป็นกลไกสำคัญของชุมชน ช่วยลดค่าครองชีพให้ถูกลง หลังพบประชาชนสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด มอง กทม.ต้องทำตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ

2 เม.ย.2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เบอร์ 8 ลงพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ เพื่อพบปะพูดคะยกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนและสำรวจสภาพเศรษฐการค้า ปัญหาเงินเฟ้อ ของแพง การปรับตัวของผู้ค้าในวิกฤตโควิด รวมถึงสำรวจโอกาสพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์และการฟื้นฟูตลาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ กทม.  และติดตามการแจ้งปัญหาผ่านสภากาแฟ เพราะตลาดประชานิเวศน์ ถือเป็น1ใน100กว่าแห่งที่ เข้าร่วมโครงการ สภากาแฟเพื่อนชัชชาติ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยว่าอยากให้แก้ไขปัญหา กทม.ในเรื่องใด

 โดยพบว่า อันดับแรกคือ เศรษฐกิจ อันดับสองคือการจราจร ขนส่ง และอันดับสามคือ น้ำท่วม และมีประชาชนให้การตอบรับมาขอถ่ายรูปและให้กำลังใจตลอดการเดินหาเสียง

"ชัชชาติ" ลุยหาเสียง 5 ตลาดใหญ่ กทม. พบประชาชนสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ

 โดย นายชัชชาติ บอกว่า เหตุผลของการเลือกลงพื้นที่ตลาดต่างๆในวันนี้ รวมทั้งหมด5ตลาด เพราะตลาดคือหัวใจของชุมชน เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ หลายคนมีชีวิตที่ต้องอาศัยเศรษฐกิจในพื้นที่ และตลาดถือเป็นแหล่งรวมทั้งโอกาสและปัญหาต่างๆ วันนี้มาลงพื้นที่ก็ได้พูดคุยเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องแรก พ่อค้า แม่ค้า ได้สะท้อนเรื่องคนซื้อขายน้อยลง 

โดยเฉพาะบริเวณตลาดประชานิเวศน์ ซึ่งเป็นตลาดของ กทม. มีพื้นที่ 15 ไร่ และกทม.มีโครงการจะทำงบประมาณ 800 กว่าล้านบาท แต่ยังไม่ได้ทำ ส่วนปัญหาของย่านตลาดประชานิเวศน์ ในพื้นที่ก็มีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องน้ำท่วมบริเวณใกล้เคียง ซึ่งต้องรีบเข้ามาดูแล

รวมถึงเรื่องการเดินทางที่มีรถไฟฟ้าสายสีแดงในพื้นที่ แต่จะเชื่อมโยงมาที่ประชานิเวศน์อย่างไร จะทำอย่างไรให้เชื่อมโยงประชาชนไปสู่เส้นเลือดใหญ่ที่พาเข้าเมือง กทม.ต้องมาดูระบบขนส่งสาธารณะให้ครบถ้วน และจะพัฒนา พื้นที่ 15 ไร่ตรงนี้อย่างไรเพราะเป็นจุดมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ต้องมาดูแผนงานว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนแถวนี้ได้ประโยชน์ อีกปัญหาคือเรื่องการจราจรซึ่งเป็นปัญหาที่สะท้อนชีวิตของคนในพื้นที่

"ชัชชาติ" ลุยหาเสียง 5 ตลาดใหญ่ กทม. พบประชาชนสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ

และจากการรับฟังการสะท้อนปัญหาผ่าน สภากาแฟเพื่อนชัชชาติ ก็ทำให้เห็น ปีญหาที่ถูกสะท่อนมากที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงตลาดถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนมีค่าครองชีพที่ถูกลง ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของตน ในการลดรายจ่าย หากสามารถทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีที่ขายที่ไม่แพงประชาชนก็สามารถมาจับจ่ายซื้อของได้ดีขึ้น เป็นการให้โอกาสคนตัวเล็กตัวน้อย มีพื้นที่ขายของ และกทม.ต้องมาช่วยดูแลเพราะ กทม.ไม่ได้มีหน้าที่แค่ลอกท่อหรือกวาดขยะ เรื่องเศรษฐกิจก็สำคัญว่าจะช่วยประชาชนอย่างไรในเวลาที่ยากลำบากและจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร เพราะย่านนี้มีที่อยู่อาศัยเยอะ จะทำอย่างไรให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ    

นอกจากนี้ในย่านตลาดประชานิเวศน์ ยังมีสถานธนานุบาลของ กทม. ก็ต้องดูแลให้พอเหมาะอย่าเอากำไรมาก เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในยามยากลำบาก ซึ่งมีหลายเรื่องที่ กทม.ทำได้ จึงต้องพยายามผลักดันเรื่องเศรษฐกิจด้วยซึ่งการลงพื้นที่มานานทำให้เห็นปัญหาพอสมควร เป็นเหตุผลให้ทีมชัชชาติมีนโยบายกว่า 200 นโยบายที่สามารถขับเคลื่อนได้ตั้งแต่วันแรก  กทม.มีลูกจ้าง 80,000 คน มี 6 สำนัก 50 เขต หากมีแผนพร้อมทุกคนสามารถก้าวเดินได้ตั้งแต่วันแรก ทั้งระยะสั้น และระยะยาวไม่ต้องมาเสียเวลาดูปัญหาเพิ่มอีกเพราะเรามีความตั้งใจจริง

จากนั้นนายชัชชาติ ได้ลงพื้นที่หาเสียงต่อที่ตลาด อตก. โดยบอกว่า ที่ตลาด อตก.ก็เป็นศูนย์รวมของการซื้อการขาย และ อตก.ก็ช่วยระบายสินค้าที่ขายไม่ออก แต่ก็มีเสียงสะท้อนเรื่องให้ลดค่าเช่าแผงเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมองว่า เป็นสิ่งที่ กทม.ก็ต้องหารือกันเพื่อให้การช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรม และกทม.ก็ต้องให้บริการเต็มที่เพื่อลดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้มองว่า กทม.อาจจะทำตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น เพื่อลดการจราจร ลดมลพิษ ช่วยให้การค้าขายสะดวกขึ้นและลดค่าใช้จ่าย เพราะกทม.ก็มีตลาดหลายแห่ง แต่บางครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยหาตลาดยาก ก็จะต้องช่วยเหลือประชาชนในการหาพื้นที่การขาย เช่น การปิดถนนค้าขายแต่ไม่เกิดผลกระทบกับการจราจร

ส่วนการหาเสียงขณะนี้มีทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ และการลงพื้นที่ แต่การลงพื้นที่ก็เป็นจุดอ่อน มีแค่อาสาสมัคร ไม่มีหัวคะแนน แต่มาด้วยความจริงใจและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และจะต้องลงพื้นที่ให้เยอะขึ้น ย้ำว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไหน เดินอิสระของเราเองแต่ก็มีเพื่อนจากทุกกลุ่มถ้าสนับสนับเรา ชื่นชมนโยบายเราก็ยินดี

"ชัชชาติ" ลุยหาเสียง 5 ตลาดใหญ่ กทม. พบประชาชนสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ

    และการลงพื้นที่วันนี้ นายชัชชาติ บอกว่า ได้รับการตอบรับดี บรรยากาศเป็นมิตร อบอุ่น ทุกคนให้กำลังใจกัน ซึ่งตนพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อหาคำตอบให้กรุงเทพ ทั้งนี้ยังฝากไปถึงประชาชนชาวทม.ด้วยว่า ขอให้ช่วยบอกต่อๆกันว่า 22 พ.ค.มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และขอให้ไปใช้สิทธิจากนั้นลงพื้นที่ไปหาเสียง ที่เจเจมอล์ ต่อด้วยในช่วงบ่ายที่ ตลาดนัดจตุจักร และสวนหลวงสแควร์