โพล เผย ประชาชน ไม่เห็นด้วย ซื้อเสียงถูกกฎหมาย ชี้ ปัญหาซื้อเสียงแก้ไม่ได้

โพล เผย ประชาชน ไม่เห็นด้วย ซื้อเสียงถูกกฎหมาย ชี้ ปัญหาซื้อเสียงแก้ไม่ได้

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนไม่เห็นด้วย การซื้อเสียงถูกกฎหมาย ไม่เชื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาซื้อเสียงได้ พร้อมไม่เห็นด้วย หาเสียงจัดมโหรสพ

วันที่ 20 มี.ค.65 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ซื้อเสียงถูกกฎหมาย?”  จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนว่า

“ประเทศไทยมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง” ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ พบว่า

ร้อยละ 76.75 ระบุว่า เชื่อมาก

ร้อยละ 16.33 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ

ร้อยละ 3.46 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย

ร้อยละ 3.31 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ

ร้อยละ 0.15 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ      

 

สำหรับความเชื่อว่า “ปัญหาการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง” จะสามารถแก้ไขได้

ร้อยละ 63.92 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย

ร้อยละ 17.76 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ

ร้อยละ 11.46 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ

ร้อยละ 6.62 ระบุว่า เชื่อมาก

ร้อยละ 0.24 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 “การซื้อเสียงในการเลือกตั้ง” เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมาย พบว่า  

ร้อยละ 71.93 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 12.27 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

ร้อยละ 8.50 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 6.77 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 0.53 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

“การจัดเลี้ยงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง” เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมาย

ร้อยละ 59.44 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 14.52 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

ร้อยละ 13.02 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 11.89 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 1.13 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

“การจัดมโหรสพ กิจกรรมบันเทิงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง” เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมาย พบว่า

ร้อยละ 61.17 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 13.54 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

ร้อยละ 12.27 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 12.19 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 0.83 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

การไม่อนุญาตให้เปิดเผยผลโพลการเลือกตั้ง ในระหว่างเจ็ดวันก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน พบว่า

ร้อยละ 42.06 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย

ร้อยละ 28.97 ระบุว่า เห็นด้วยมาก

ร้อยละ 15.80 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย

ร้อยละ 10.99 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย

ร้อยละ 2.18 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

โพล เผย ประชาชน ไม่เห็นด้วย ซื้อเสียงถูกกฎหมาย ชี้ ปัญหาซื้อเสียงแก้ไม่ได้