นายกฯ ยันปมขยายสัมปทาน"สายสีเขียว" พิจารณารอบคอบ ปัดเอื้อนายทุน

นายกฯ ยันปมขยายสัมปทาน"สายสีเขียว" พิจารณารอบคอบ ปัดเอื้อนายทุน

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ปมขยายสัมปทาน "สายสีเขียว" ครม.พิจารณารอบคอบ - ยึดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นหลัก ปัดเอื้อนายทุน

ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ประเด็นการพิจารณาขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า ตนรับฟังข้อแนะนำ และคอยห่วงใยต่างๆ และจะนำไปสู่การหารือเพราะทั้งหมดของเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่จะต้องนำผลการพิจารณาต่างๆ

 

ทั้งร่างสัญญา พ.ร.บ.ร่วมทุนที่มีการนำมาเสนอในคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรอบคอบ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน

"เราต้องคำนึงถึงภาระทางการเงินของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบต่อไป ไม่ได้หมายความว่าจะมุ่งหมายไปเอื้อประโยชน์กับใคร หรือต้องการจะทิ้งทวนอย่างที่ท่านว่า" 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์