"ประยุทธ์" โต้ปมอัครา ปัด "ยกสมบัติชาติ" ชี้อนุญาโตฯเลื่อนชี้ขาดแนวโน้มดี

"ประยุทธ์" โต้ปมอัครา ปัด "ยกสมบัติชาติ" ชี้อนุญาโตฯเลื่อนชี้ขาดแนวโน้มดี

"ประยุทธ์" แจงสภาฯ ยยันปมอัคราทำตามกฎหมายที่มีอยู่ ปัด "ยกสมบัติชาติ" แลกถอนฟ้อง ชี้ข้อพิพากเกิดจากความเข้าใจผิด มั่นใจอนุญาโตฯเลื่อนชี้ขาดแนวโน้มดี

ที่รัฐสภา  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช านายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหมชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรณีน.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย อภิปรายต่อประเด็นคดีเหมืองทองอัคราว่า ก่อนหน้านั้นมีข้อพิพาทต่างๆในเรื่องข้อกฎหมายจนกระทั่งปี 2554 รัฐบาลในขณะนั้นมีการระงับต่อใบอนุญาตประทานบัตรจำนวน 1 แปลงยาวนานมาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุของความไม่ชัดเจนในหลายๆเรื่องที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบอนุญาตและเรื่องฟ้องร้องยังอยู่ในขั้นของศาลปกครองจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีปัญหาผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารพิษตกค้างจากการทำเหมือง

ต่อมาในช่วงรัฐบาลคสช.เข้ามาทำหน้าที่ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วขณะที่การบริหารบ้านเมืองในขณะนั้นถือว่าประเทศอยู่ในสภาวะไม่ปกติรัฐบาลได้พิจารณาการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสมซึ่งรัฐบาลที่ต้องใช้เวลาทบทวนข้อกฎหมายพรบการประกอบกิจการเหมืองแร่และการประกอบนโยบายเกี่ยวกับการทำเหมืองเพื่อลดปัญหาที่หมักหมมมายาวนานรัฐบาลมีความชอบธรรมในการดำเนินการใดๆที่เห็นว่ามีความจำเป็น

เป็นที่ทราบดีว่าภายหลังจากการปรับปรุงพ.ร.บการประกอบกิจการเหมืองแร่พ. ศ. 2560 และในปีเดียวกันมีบริษัทเอกชนที่มีความสนใจได้เข้ามาขอใบอนุญาตใหม่และขอต่อใบอนุญาตเดิมกว่า 100 รายซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติตามตามขีดความสามารถที่กฎหมายกำหนดโดยการออกใบอนุญาตเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณา

ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทหนึ่งที่ได้รับอนุญาต แม้จะมีคดีความฟ้องร้องแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดสิทธิดังกล่าวได้ การที่เรามีพรบประกอบกิจการเหมืองแร่พ.ศ 2560 ขึ้นมาบริษัทได้ยื่นเพิ่มเติมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาติทั้ง 4 แปลงตามกรอบเวลาที่เหลืออยู่ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับบริษัทอื่น

ฉะนั้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนอะไรกับบริษัทอัคราฯทั้งสิ้นไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆเป็นไปตามกฎหมายซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้รายงานให้ทราบเป็นระยะว่าบริษัทอัคราได้ดำเนินการเหมือนบริษัทเอกชนรายอื่น

ถ้าจะตีความว่าการต่อใบอนุญาตเป็นการยกสมบัติชาติให้กับเอกชนตามอำเภอใจข้อกล่าวหานี้เป็นการกล่าวหาตั้งแต่รัฐบาลในยุคนั้นหรือเป็นข้อกล่าวหาที่ขัดต่อนโยบายการทำเหมืองตั้งแต่อดีตที่ผูกพันมาจนถึงปัจจุบันผมพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ทุกอย่างเดินหน้าได้

นายกฯ ยังกล่าวว่า เรื่องการขออนุญาตการขอ ต่อใบอนุญาตการ การสำรวจเป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมตามปกติที่ได้ขอหลักการกับคณะรัฐมนตรีไว้แล้วโดยนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เพียงแค่รับทราบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

ดังนั้นการที่ผู้อภิปรายอ้างถึงการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษการสำรวจจำนวน 44 แปลง ผมขอทำความเข้าใจว่า การขออนุญาตการสำรวจจะต้องรับเงื่อนไขในเรื่องขีดความสามารถในการสำรวจเพราะหากได้รับอนุญาตแล้วไม่สามารถสำรวจได้ก็จะต้องจ่ายเงินให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม

ขณะที่เมื่อสำรวจเจอแล้วก็ต้องรายงานให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับทราบเพื่อพิจารณาผลประโยชน์เข้ารัฐซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลระดับกระทรวงที่สามารถสอบถามได้โดยตรง

 

ยืนยันว่า การดำเนินการของรัฐบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศประชาชนเป็นหลักและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ต้องการทำเหมืองหรือยึดเอาหมวดาเป็นของรัฐซึ่งตรงนี้อาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

เรื่องนี้เมื่ออยู่ในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ตนขอให้การอภิปรายนี้เป็นไปด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของประเทศ

คำถามหลายข้อเกิดจากการอนุมานของผู้อภิปรายเองที่พยายามจะบิดเบือนให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วอย่างร้ายแรงซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริง

"ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าในการเจรจาทุกครั้งเกิดจากคำแนะนำของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นทางออกที่ดี สำหรับกรณีพิพาทนี้เนื่องจากมีความไม่เข้าใจกันอยู่หลายประการซึ่งการเจรจาบนความไม่เข้าใจต้องใช้เวลาขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด คู่เจรจาอยู่แต่ละประเทศก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ"

ส่วนการฟ้องร้องของบริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด นั้น ตนได้อธิบายไปแล้วว่า เกิดจากความไม่เข้าใจและคิดว่าบริษัทลูกในประเทศไทยไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเลือกปฏิบัติเพราะมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทต่างชาติ 

ฉะนั้นกรณีที่อนุญาโตตุลาการเลื่อนอ่านคำพิพากษาเนื่องจาก ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจายืนยันว่ารัฐบาลทำตามกฎหมายที่มีอยู่อย่างชัดเจน

ส่วนการใช้คำสั่งคสช.ตามมาตรา 44 ไม่เข้าใจว่าผู้อธิบายมีความพยายามที่จะชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะการเจรจานั้นเป็นการทำความเข้าใจให้เกิดผลดีและส่งผลดีที่สุด

ยืนยันว่ากรณีการใช้สิทธิ์ผ่าน"ทาฟตา" ((TAFTA: ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย)นั้น ยังสามารถดำเนินการได้ ถ้าผู้อภิปรายเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้องชอบธรรมก็ควรอธิบายให้เกิดความเข้าใจ ไม่ควรนำมาผูกเรื่องกับเหมืองทองเพื่อประโยชน์ของใครก็แล้วแต่

ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำคือการแก้ปัญหาเป็นการตรวจสอบให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบของกฎหมายแก้ไขปัญหาทั้งผิดทั้งถูกเมื่อแก้ไขแล้วก็สามารถกลับมาเปิดใหม่ได้ตรงนี้อาจมีความไม่เข้าใจ

นายกฯยังยืนยันด้วยว่า ในคณะอนุญาโตตุลาการมีการพูดคุยกันอย่างดีแนวโน้มเชื่อว่าการลงทุนจะดำเนินการการต่อไปได้

ยืนยันว่าการแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาที่ทับซ้อนมาหลายปีฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็คือความร่วมมือในการใช้กลไกสภาวิชัยจับจ้องในทุกประเด็นแห่งปัญหาเพื่อประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ผมดีใจที่ฟังทั้ง 2 ฝ่ายพูดมาในวันนี้ซึ่งมีทั้งคู่เข้าใจและไม่เข้าใจสิ่งใดไม่เข้าใจก็เป็นหน้า