"วิโรจน์" ชู นโยบาย ชิง "ผู้ว่าฯกทม." วางกลไกปราบส่วย-คอร์รัปชั่น ทั้งระบบ

"วิโรจน์" ชู นโยบาย ชิง "ผู้ว่าฯกทม." วางกลไกปราบส่วย-คอร์รัปชั่น ทั้งระบบ

"วิโรจน์" เปิดนโยบาย "กำจัดส่วย-คอร์รัปชั่น" มุ่ง ทำ "กทม." มีประสิทธิภาพใช้งบประมาณ ชี้ ใช้กม.ข่มขู่ เรียกรับผลประโยชน์ ซ้ำเติมความทุกข์ยาก ปชช. ลั่น ไม่ใช่สิ่งที่สังคมต้องยอมรับ เล็ง วางกลไกควบคุมทั้งระบบ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) จากพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกิจกรรมแชร์ประสบการณ์โดนรีดส่วย เรียกสินบน พร้อมชี้แจงนโยบายจากทีมวิโรจน์ ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาเพื่อนำไปปรับนโยบาย เพื่อให้นโยบายสามารถตอบโจทย์ประชาชนและปฏิบัติเป็นจริงได้มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้จะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้เป็นการจัดเป็นครั้งแรก ซึ่งเปิดด้วยนโยบายการกำจัดเรื่องส่วยและปัญหาการคอร์รัปชั่น เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาส่วยและการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ผู้ว่าฯกทม. ทุกคนจะต้องทำ เพราะปัญหาเหล่านี้ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของกทม. ด้อยประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเอากฎหมายต่างๆ ไปขู่และเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นการซ้ำเติมปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในช่วงวิกฤติ” นายวิโรจน์ กล่าว

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ทุกคนก็ยอมรับและเคยได้ยินถึงปัญหาเรื่องส่วยและการเรียกรับผลประโยชน์ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่สังคมนี้จะต้องยอมรับ และสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การกำจัดหรือปราบปราม แต่ต้องคิดถึงวงจรทั้งระบบ และกลไกในการควบคุมและจำกัดไม่ให้เกิดขึ้นและสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน และหากเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยก็จะดีขึ้น ข้ามราชการน้ำดีก็จะมีกำลังใจในการทำงาน