หวั่นกลั่นแกล้งการเมือง!"องอาจ"แนะส่งป.ป.ช.สอบ"ดร.เอ้"ยันไม่กังวล

หวั่นกลั่นแกล้งการเมือง!"องอาจ"แนะส่งป.ป.ช.สอบ"ดร.เอ้"ยันไม่กังวล

ปชป. ไม่กังวล กมธ.สภา สอบ ดร.เอ้ แต่ควรส่งข้อมูลให้ ปปช. จัดการตามอำนาจหน้าที่ ป้องกันการกลั่นแกล้งทางการเมือง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ รองหัวหน้าพรรค กล่าวถึงกรณีที่ กมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎร รับบัตรสนเท่ห์จากบุคคลที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวและรับข้อมูลจากนายวีระ สมความคิด มาให้ตรวจสอบ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคประชาธิปัตย์ ว่าการตรวจสอบ ดร.เอ้ เพื่อทำให้การเมืองสุจริต เป็นเรื่องที่พรรคยินดีให้ตรวจสอบ  แต่ กมธ. ปปช. ของสภาก็ต้องยึดการดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนด 

การยื่นร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการกระทำที่ทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกตินั้น เป็นเพียงการกล่าวหา หากให้ฝ่ายการเมืองคือกมธ.ปปช. ของสภา ซึ่งมีนักการเมืองจากพรรคการเมืองทำหน้าที่ตรวจสอบ อาจจะทำให้มีการหยิบยกเรื่องการสอบดร.เอ้ มาเป็นประเด็นกลั่นแกล้ง ทำให้เสียหายทางการเมือง เพราะทุกพรรคมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แทบทั้งสิ้น

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองทั้งหมด อาจตกอยู่ภายใต้อคติ หวังให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อ ดร.เอ้ ในฐานะผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ 

เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหานินทาว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง กระทบต่อความน่าเชื่อถือกับการสมัครผู้ว่าฯ กทม. ของ ดร.เอ้ ทาง กมธ. ปปช. ของสภา ควรส่งข้อมุลทั้งหมดให้คณะกรรมการ ปปช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระดำเนินการตรวจสอบ น่าจะถูกต้องเหมาะสมกว่า 

ตนเชื่อว่า ส.ส. ใน กมธ. ปปช. มีเจตนาดีที่จะทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามการทุจริต แต่การทำหน้าที่ก็ควรอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเป็นธรรม และการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดคือส่งเรื่องตรวจสอบ ดร.เอ้ ไปให้คณะกรรมการปปช. ที่เป็นองคืกรอิสระตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป