"ชวน" ขอ "รัฐบาล" ทบทวนขอร่างกฎหมาย เสนอโดย ส.ส. ไปพิจารณาก่อนรับหลักการ

"ชวน" ขอ "รัฐบาล" ทบทวนขอร่างกฎหมาย เสนอโดย ส.ส. ไปพิจารณาก่อนรับหลักการ

รัฐบาล โฉบร่างกฎหมาย ที่เสนอโดย ส.ส. 4 ฉบับ ไปพิจารณาก่อน "ฝ่ายค้าน" ตั้งข้อสังเกตถ่วงเวลา ด้าน "ชวน" ขอรัฐบาลทบทวน

           ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งเสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลและคณะ เพื่อแก้ไขรายละเอียดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้สิทธิบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันสามารถหมั้น สมรสกันได้ตามกฎหมาย และให้ถือเป็นคู่หมั้น หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ได้รับสิทธิและหน้าที่และความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงสามารถรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับการรับมรดกด้วย

 

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร่างกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลแจ้งความจำนงจะขอรับไปพิจารณาภายในกรอบ 60 วันก่อนส่งให้สภาฯ ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ ทำให้ส.ส.อภิปรายคัดค้านและไม่เห็นด้วย โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่  พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยที่จะส่งเรื่องไปให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา  60 วัน เพราะไม่มีเหตุไม่มีผล ทั้งที่ร่างกฎหมายยดังกล่าว บรรจุในวาระกว่า 2 ปีครึ่ง ครม. จะอ้างว่าไม่พร้อมหรือไม่ติดตามสืบหน้า ตนมองว่าเป็นไปไม่ได้ อีกทั้งตามกระบวนการเข้าสู่วิปรัฐบาล มีทุกหน่วยงานร่วมชี้แจงต่อร่างกฎหมาย 

           “ผมเชื่อมีความคิดว่าจะปัดตก แต่อ้างกลไกของ ครม. ขอเรื่องไปเก็บไว้ 60 วัน กว่าจะกลับมาต้องรอสมัยประชุมเปิด เดือนพฤษภาคม และต้องต่อคิว ร่างกฎหมายที่ กมธ.พิจารณา ต้องใช้เวลากว่า 4 เดือน หากมติ ครม.ปัดตก ไม่เอา จะมีหน่วยงานราชการช่วยชี้แจง จะทำให้กลายเป็นเรื่องสภา และหน่วยงานราชการ และหากปัดตก ร่างพ.ร.บ. จะเข้าสู่สภา ไม่ได้ทั้งสมัยประชุม ต้องรอสมัยประชุมใหม่ เดือนพฤศจิกายน จึงเสนอได้อีกครั้ง และต้องไปต่อคิวอีก 100 กว่าเรื่อง หากจริงใจให้ลงมติ หากตีตกสมัยประชุมหน้าจะได้เสนอใหม่อีก 1 ฉบับเพื่อให้แก้ปัญหาได้จริง” นายจุลพันธุ์ กล่าว

 

 

           ขณะที่นายชวน  กล่าวสนับสนุนพร้อมมองว่าตนเห็นด้วย โดยปกติเมื่อ ครม. เสนอว่าจะให้รับไปพิจารณาก่อนให้สภาฯ ลงมติรับหลักการ จะไม่อภิปรายมาก ก่อนจะลงมติว่าจะเห็นชอบส่งไปให้ ครม. หรือไม่ 

 

           "ข้อคิดเห็นนั้นเป็นประโยชน์ รัฐบาลอาจคิดว่า รัฐบาลหวังดีไม่ตัดสินกฎหมายให้ตกไป เปิดให้รับไปพิจารณา แต่มีอีกฝ่ายมองว่าถ่วง ผมคิดว่ารัฐบาลต้องทบทวน เพราะมีร่างกฎหมายอีกหลายฉบับที่เสนอโดย ส.ส.” นายชวน กล่าว

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในท้ายสุดมติของสภาฯ เสียงข้างมาก 219 เสียง ต่อ 118 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ส่งร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ....  ให้ ครม. พิจารณา ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นมติของสภาฯ ได้เห็นชอบให้ส่ง ร่างพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ.... เสนอโดยนายพิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และคณะเสนอเช่นกัน

 

 

           โดยรวมแล้วมีร่างกฎหมายที่เสนอโดยส.ส. ต้องส่งให้ ครม. พิจารณา แล้ว 4 ฉบับ โดยเป็นร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกล รวม 3 ฉบับ และของพรรคประชาธิปัตย์ 1 ฉบับ.

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์