คิกออฟ! กกต.ให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะก่อนแบ่งเขตเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.”

คิกออฟ! กกต.ให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะก่อนแบ่งเขตเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.”

คิกออฟแล้ว! กกต.เปิดให้ประชาชน ส่งความเห็น-ข้อเสนอแนะ ภายใน 11 ก.พ. 65 ก่อนประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ภายในวันที่ 11 ก.พ. 2565 โดยสำนักงาน กกต. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใน กทม. ดังนี้

คิกออฟ! กกต.ให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะก่อนแบ่งเขตเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.”

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ใช้เขต กทม.เป็นเขตเลือกตั้ง โดยมีผู้ว่าฯ กทม. 1 คน 1 เขตเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง ส.ก. ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 และตามบทบัญญัติของกฎหมายตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าไม่มีเขตปกครองใดในจำนวน 50 แห่ง ที่มีจำนวนราษฎรอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนั้น ส.ก. ที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งแรกตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงมีทั้งหมด 50 คน 50 เขตเลือกตั้ง

คิกออฟ! กกต.ให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะก่อนแบ่งเขตเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.”

คิกออฟ! กกต.ให้ ปชช.ส่งข้อเสนอแนะก่อนแบ่งเขตเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.”