"วิปรัฐ" เผยจ่อเลื่อนวาระกม.เลือกตั้งท้องถิ่น ปลดล็อคพรรคการเมืองหาเสียง

"วิปรัฐ" เผยจ่อเลื่อนวาระกม.เลือกตั้งท้องถิ่น ปลดล็อคพรรคการเมืองหาเสียง

“ชินวรณ์” เผย เตรียมเลื่อนวาระร่าง แก้ไข พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นมาพิจารณาให้ทันการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-พัทยา เปิดทางให้ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงได้

ที่รัฐสภานายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และรองประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการเลื่อนระเบียบวาระเกี่ยวร่าง พ.ร.บ.สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ซึ่งคาดว่า จะให้ทันต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และเลือกตั้งผู้ว่าพัทยา ว่า จะขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา34 เกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่เดิมนั้นพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่สามารถที่จะไปช่วยหาเสียง ให้แก่ผู้สมัครได้

 

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะทำให้สิทธิของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครได้แต่ช่วยหาเสียงไม่ได้ ก็เป็นเรื่องที่มีความย้อนแย้งกัน จึงควรที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว เพื่อที่ช่วยในการส่งเสริมการเมืองระบบประบาธิปไตยเำพื่อให้พรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการส่งผู้สมัครแล้วยังมีส่วนร่วม ในการรณรงค์หาเสียงด้วย แต่ต้องเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม 

ทั้งนี้ตนได้ปรึกษาหารือกับส.ส.หลายพรรคก็เห็นตรงกันว่าควนแก้ไข และได้ปรึกษากับปนะธานวิปรัฐบาลแล้วโดยให้ตนเสนอเลื่อนระเบียบวาระในวันพุธที่9กุมภาพันธ์ 2565 และเมื่อเลื่อนแล้วจะสามารถนำไปพิจารณาในครั้งต่อไปได้