"ไทยสร้างไทย"ตั้งสาขาชายแดนใต้ มุ่งสร้างอาชีพ ปลุก สันติภาพกินได้

"ไทยสร้างไทย"ตั้งสาขาชายแดนใต้ มุ่งสร้างอาชีพ ปลุก สันติภาพกินได้

“ไทยสร้างไทย” ประชุมตั้งสาขาพรรค ปัตตานี "สุดารัตน์" ย้ำ สร้าง "สันติภาพกินได้" ชายแดนใต้ มุ่งลดขัดแย้ง สร้างงานสร้างอาชีพ หายจน หมดหนี้ พร้อมส่ง ส.ส. ครบทุกเขต ปั้น "ศูนย์กลางอาหารฮาลาล" ตั้งกองทุน ช่วยผู้ประกอบการ

พรรคไทยสร้างไทย ได้มีการประชุมสมาชิกพรรค เพื่อจัดตั้งสาขา และเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคไทยสร้างไทย ลำดับที่ 5 จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นการตั้งสาขาพรรคครั้งแรกในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมีแกนนำพรรค ดร.ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา คณะทำงานบริหารพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และดร.อิบรอฮิม ยานยา ที่ปรึกษาปาตานี บารู โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ร่วมกล่าวแสดงความยินดีผ่าน VDO conference ในการเปิดสาขาพรรคในครั้งนี้ด้วย

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าการเปิดสาขาไทยสร้างไทยจังหวัดปัตตานี นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้าง”สันติภาพที่กินได้” ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยพรรคไทยสร้างไทย เป็นพรรคการเมืองที่มุ่งเน้นลดความขัดแย้งในสังคม สร้างงานสร้างอาชีพ และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งความรู้ และการตลาด พร้อมกับยืนยันว่าไทยสร้างไทย จะส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้งเพื่อให้คนไทยหายจน หมดหนี้ มีรายได้ทั้งปี สร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด แข็งแรงที่สุด 

\"ไทยสร้างไทย\"ตั้งสาขาชายแดนใต้ มุ่งสร้างอาชีพ ปลุก สันติภาพกินได้

ทั้งนี้ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้ามากมายที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ซึ่งมีศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางอาหารฮาลาล” ได้ พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายสำคัญ ทั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีแหล่งทุนทำธุรกิจบนพื้นที่และภูมิปัญญาของตัวเอง สามารถแปรรูปสินค้าชุมชนส่งออกขาย ทำให้วิสาหกิจชุมชนสามารถตั้งตัวได้

นอกจากนี้ ยังมีกองทุน SMEs เพื่อให้ SMEs โดยเฉพาะ Micro SMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนคืนในระยะ 3-5 ปี รวมทั้งการจัดตั้งกองทุน Start Up เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสตั้งตัวเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยความรู้ความสามารถที่ตนเองเป็นผู้คิดค้นขึ้นมา เพื่อสร้าง “สันติภาพกินได้” ในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างยั่งยืน