“ผอ.กกต.กทม.”เผยลงคะแนนเลือกซ่อมหลักสี่ไร้ปัญหา-คาดไม่เกิน4ทุ่มรู้ผล

“ผอ.กกต.กทม.”เผยลงคะแนนเลือกซ่อมหลักสี่ไร้ปัญหา-คาดไม่เกิน4ทุ่มรู้ผล

“ผอ.กกต.กทม.”เผยภาพรวมเปิดลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร 280 หน่วยเรียบร้อย ไร้ปัญหา คาดรู้ผลไม่เกิน 4 ทุ่ม

ที่บริเวณเต็นท์ในสถานที่พักฟื้นคนชราบางเขน นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) ตรวจความเรียบร้อยก่อนการเปิดลงคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่างว่า ขณะนี้หน่วยเลือกตั้งทั้ง 280 หน่วย มีความพร้อมในการเปิดลงคะแนนการเลือกตั้ง โดยเรามีการติดต่อสื่อสารกันตลอดตั้งแต่ช่วงเวลา 03.00-04.00 น.เป็นต้นมา ติดตามตลอดว่าหากจุดใดมีปัญหาหรืออุปสรรคเราจะได้รีบเร่งปรับปรุงแก้ไข
 

ส่วนการแพร่ระบาดของโควิด อาจจะเป็นปัจจัยต่อการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทยอยมาบริเวณหน่วยเลือกตั้งเพื่อลดความแออัด และขอให้มั่นใจในระบบสาธารณสุขและแนวทางที่ กกต.ได้วางมาตรการไว้ ว่าสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีระดับหนึ่ง เนื่องจากแนวทางที่เราได้ดำเนินการนั้น ได้รับคำแนะนำมาจากกรมควบคุมโรคติดต่อ ศบค. เป็นแนวทางที่ใช้มาตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปางแล้ว เราไม่ได้คิดเองทำเอง
 

นายสำราญกล่าวอีกว่า ส่วนหลังการปิดการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. จะเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งโดยใช้กรรมการ 4 คน ทำหน้าที่นับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จแล้วก็จะรวมคะแนนและส่งไปยังศูนย์ประสานงานของแต่ละเขต และมีศูนย์รวมคะแนนใหญ่อยู่ที่สำนักงานเขตหลักสี่ คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ คาดหวังว่าจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือ 60%

เมื่อถามถึงภาพรวมช่วงคืนก่อนการเลือกตั้ง ได้รับรายงานการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่ว่า นายสำราญกล่าวว่า ข่าวมีเป็นกระแส แต่ข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ของเราทุกฝ่ายประกอบกำลังและได้อยู่ในพื้นที่ตลอด รวมทั้งลงไปขยายผลในพื้นที่ซึ่งประเมินว่าน่าจะล่อแหลม ก็ยังไม่ปรากฏสิ่งที่ชัดเจนว่ามีการกระทำสิ่งใดที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง