"ประวิตร" เซ็นตั้ง "สันติ" นั่งเลขาฯพปชร. "สุรสิทธิ์" เป็น นายทะเบียนพรรค

"ประวิตร" เซ็นตั้ง "สันติ" นั่งเลขาฯพปชร. "สุรสิทธิ์" เป็น นายทะเบียนพรรค

"ประวิตร" เซ็นคำสั่ง แต่งตั้ง "สันติ" นั่ง "เลขาธิการพปชร." แล้ว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ด้าน "นายทะเบียนพรรค" มอบ "สุรสิทธิ์" ทำหน้าที่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 55/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรค ระบุว่าตามที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้บุคคลพ้นจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรค มีผลให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐว่างลง

"ประวิตร" เซ็นตั้ง "สันติ" นั่งเลขาฯพปชร. "สุรสิทธิ์" เป็น นายทะเบียนพรรค

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 จึงแต่งตั้งนายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรค ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน ยังมีการแต่งตั้ง นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทำหน้าที่นายทะเบียนพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วย

"ประวิตร" เซ็นตั้ง "สันติ" นั่งเลขาฯพปชร. "สุรสิทธิ์" เป็น นายทะเบียนพรรค สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

"ประวิตร" เซ็นตั้ง "สันติ" นั่งเลขาฯพปชร. "สุรสิทธิ์" เป็น นายทะเบียนพรรค