เช็คช่องทางตรวจรายชื่อ "คูหา" ลงคะแนน เลือกตั้งซ่อมเขต 9 "หลักสี่-จตุจักร"

เช็คช่องทางตรวจรายชื่อ "คูหา" ลงคะแนน เลือกตั้งซ่อมเขต 9 "หลักสี่-จตุจักร"

กทม.แนะปชช.ตรวจรายชื่อ "คูหา" ลงคะแนน เลือกตั้งซ่อมเขต 9 "หลักสี่-จตุจักร" อาทิตย์ที่ 30 ม.ค. พร้อมแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง เช็ครายละเอียดที่นี่

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า  กทม.ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 (หลักสี่-จตุจักร) เฉพาะแขวงลาดยาวจันทรเกษม เสนานิคม ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ (คลิก) สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3 วิธี ประกอบด้วย 

1.แจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นดำเนินการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพื้นที่ 

2.แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง นายทะเบียนท้องถิ่น 

3.แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์สำนักบริการการทะเบียน (คลิก)  ทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิได้ 2 ช่วง คือ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่าง 23 - 29 ม.ค.65 หรือหลังวันเลือกตั้งใน 7 วันคือ 31 ม.ค.65 - 6 ก.พ.65

นายขจิต กล่าวต่อว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อมประมวลผลคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้งนั้น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานปกครองและทะเบียน กกต.กทม. กกต.เขต สำนักงานเขตจตุจักร และหลักสี่ ได้ประชุมเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการรับส่งคะแนน การบันทึกข้อมูล การรายงานผล ตลอดจนมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และโปร่งใส 

"กทม.ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ ผ่านทางช่องทางหลัก 3 ช่องทาง ได้แก่ 

- กระบวนการนับคะแนน ผลการเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Vote Tabulation) (คลิก)  

- เครือข่าย We Watch (คลิก)   

- แอปพลิเคชั่น ตาสับปะรด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ android " นายขจิตระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกตั้ง ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครทั้งสิ้น 8 ราย ได้แก่ 

  • หมายเลข 1 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี 
  • หมายเลข 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า 
  • หมายเลข 3 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย 
  • หมายเลข 4 นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ 
  • หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์
  • หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล 
  • หมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ 
  • หมายเลข 8 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

เช็คช่องทางตรวจรายชื่อ "คูหา" ลงคะแนน เลือกตั้งซ่อมเขต 9 "หลักสี่-จตุจักร"