ทรัพย์สิน 32 ล. “ทรงศัก สายเชื้อ” นั่งผู้ตรวจฯ สะสมพระเครื่อง-ของโบราณอื้อ

ทรัพย์สิน 32 ล. “ทรงศัก สายเชื้อ” นั่งผู้ตรวจฯ สะสมพระเครื่อง-ของโบราณอื้อ

ยลโฉมทรัพย์สิน 32 ล้านบาท! “ทรงศัก สายเชื้อ” นั่งเก้าอี้ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ป้ายแดง สะสมพระเครื่องดัง-วัตถุโบราณ ทั้งนาฬิกาไม้-นาฬิกาหินอ่อนรวมหลายสิบเรือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายทรงศัก สายเชื้อ กรณีเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564

นายทรงศัก มีทรัพย์สิน 14,925,844 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,109,968 บาท เงินลงทุน 2,453,875 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน 

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3,448,804 บาท เป็นเงินเดือนระหว่างดำรงตำแหน่ง 252,645 บาท เงินเดือนของการเป็นที่ปรึกษา 2,464,000 บาท เงินบำนาญ 552,159 บาท ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ 1.8 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 623,798 บาท

ส่วนนางยุพดี สายเชื้อ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 17,215,598 บาท ได้แก่ เงินฝาก 893,989 บาท เงินลงทุน 1,921,609 บาท ที่ดิน 5.4 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 ล้านบาท มีหนี้สิน 1,278,229 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 568,536 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 376,965 บาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 60,000 บาท มีรายจ่ายรวม 415,248 บาท จากค่าเบี้ยประกันชีวิต 15,248 บาท และค่าเล่าเรียนและกิจกรรมพิเศษ 4 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 32,201,443 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,278,229 บาท

ทรัพย์สิน 32 ล. “ทรงศัก สายเชื้อ” นั่งผู้ตรวจฯ สะสมพระเครื่อง-ของโบราณอื้อ

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายทรงศัก สะสมทองคำ สร้อยข้อมือทองคำ จำนวนหลายรายการ รวมถึง พระเลี่ยมทอง/องค์และสิงห์งาช้าง ด้วย นอกจากนี้ยังสะสมพระเครื่องชื่อดังอีกหลายองค์ เช่น พระสมเด็๗วัดปากน้ำ พระหลวงพ่อปานพิมพ์ พระเลี่ยมทองนางพญา พระหลวงพ่อทวด เป็นต้น ขณะเดียวกันยังสะสมวัตถุโบราณ เช่น นาฬิกาแขวนโบราณ นาฬิกาไม้โบราณ อีกหลายสิบเรือน

สำหรับนายทรงศัก สายเชื้อ เป็น “ลูกหม้อ” ในกระทรวงการต่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดยระหว่างปี 2556-2560 เป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ปี 2560-2561 เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ปี 2562-2564 เป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ก่อนจะเกษียณอายุราชการมาเป็นที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และที่ปรึกษาสถาบันอาณาบริเวณศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 

ส่วนนางยุพดี สายเชื้อ คู่สมรส เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโส ช่อง 9 MCOT HD