กกต.ประกาศรับรองผลทางการ “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.สงขลา “น้ำหอม สุภาพร” เข้าวิน

กกต.ประกาศรับรองผลทางการ “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.สงขลา “น้ำหอม สุภาพร” เข้าวิน

“กกต.” ประกาศผลทางการ “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.สงขลา เขต 6 “น้ำหอม สุภาพร แก้วกำเนิด” จาก ปชป.คว้าชัย ยังไม่ประกาศผล ส.ส.ชุมพร เขต 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา เขต 6 แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยสำนักงาน กกต. ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง

กกต.จึงออกประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง น.ส.สุภาพร กำเนิดผล ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ กกต. ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.สงขลา เขต 6 แต่ยังไม่ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ชุมพร เขต 1 แต่อย่างใด

กกต.ประกาศรับรองผลทางการ “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.สงขลา “น้ำหอม สุภาพร” เข้าวิน