เผย“เลขาฯสกสค.”ลาออกแล้วอีก90วันมีผลตามสัญญาจ้าง

เผย“เลขาฯสกสค.”ลาออกแล้วอีก90วันมีผลตามสัญญาจ้าง

“ผอ.นิติการ สกสค.” แจงกรณี “เลขาฯสกสค.” ลาออก เป็นการแจ้งล่วงหน้ามีผลในอีก 90 วันตามสัญญาจ้าง ระบุเหมือนสัญญาจ้างผู้บริหารทุกองค์การมหาชน ตามเจตนารมณ์ให้งานไม่สะดุด

นายวีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนิติการ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ชี้แจงกรณีที่ นายธนพร สมศรี เลขาธิการ สกสค.มีหลังสือลาออกจากตำแหน่งถึง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) สกสค.เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 ว่า ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยลูกจ้างตามข้อ 7.2 ตามสัญญาจ้างที่ นายธนพร ในฐานะลูกจ้าง ลงนามไว้กับ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะนายจ้าง ตั้งแต่เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือน ก.ย.63 
 

โดยระบุว่า “ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยแจ้งเหตุผลในการขอเลิกสัญญาเป็นหนังสือต่อนายจ้างล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน” ซึ่งกรณีนี้เมื่อนายธนพรมีหนังสือลาออก หรือบอกเลิกสัญญาจ้าง ก็เป็นการแจ้งขอเลิกสัญญาล่วงหน้า นายธนพรยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าจะพ้นตำแหน่งในอีก 90 วัน
 

“สัญญาจ้างกำหนดว่าถ้าเลขาธิการ สกสค.ในฐานะลูกจ้าง เป็นฝ่ายแจ้งลาออก หรือบอกเลิกสัญญาจ้าง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน เป็นลักษณะเดียวกับสัญญาจ้างผู้บริหารองค์การมหาชนอื่นทุกแห่ง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาจ้างที่ต้องการให้ผู้บริหารคนเก่าปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีการสรรหาผู้บริหารคนใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง” นายวีระศักดิ์ ระบุ