กกต.กทม.เตือน "5ปมเสี่ยง" เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ คาดผู้ใช้สิทธิ65%

กกต.กทม.เตือน "5ปมเสี่ยง" เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ คาดผู้ใช้สิทธิ65%

กกต.กทม.เตือนโค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ "สัญญา-ให้ทรัพย์สิน-จัดเลี้ยง-มหรสพ-ป้ายสี" มีความผิดตามกฎหมาย คาดผู้ใช้สิทธิ65%

นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ กรุงเทพมหานคร(ผอ.กกต.กทม.) ให้สัมภาษณ์ถึงช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งซ่อมส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่ -จตุจักร ว่า สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางกกต.กลางและกกต.กทม.มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยมี 5 องค์กรคุณภาพที่มีส่วนร่วม คือ 1.กกต. 2. ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 3.หน่วยงานสนับสนุน 4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. และ 5. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ขณะนี้เหลือเพียงอีก 1 สัปดาห์ก็จะถึงวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค.

จึงอยากฝากข้อห่วงใยไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ช่วยผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 73

ทั้งการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ โดยเฉพาะการใช้ถ้อยคำที่อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีด้วยความเท็จ.

ส่วนการหาเสียง กฎหมายกำหนดห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งนับตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง รวมทั้งการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียก็เช่นเดียวกันต้องยุติทันที

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิให้มากกว่า 65 % ขึ้นไป เมื่อเทียบกับของเดิมที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 60.49 % ส่วนตัวไม่อยากให้ต่ำกว่านั้น ประกอบกับขณะนี้กระแสความตื่นตัวในการเลือกตั้งมีมากกว่าทุกครั้ง จึงหวังว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะออกมาใช้สิทธิกัน