"นายกฯ" อารมณ์ดี! ประชุมสภากลาโหม หยอก ผบ.เหล่าทัพ - เคาะแผนลดอัตรากำลังพลใน 4 ปี

"นายกฯ" อารมณ์ดี! ประชุมสภากลาโหม หยอก ผบ.เหล่าทัพ - เคาะแผนลดอัตรากำลังพลใน 4 ปี

“นายกฯ” อารมณ์ดี ไม่เครียด หยอก ผบ.เหล่าทัพ  ในการประชุมสภากลาโหม กำชับเหล่าทัพพิจารณาเสนอโครงการงบ ปี 2565 อย่างรอบคอบ/ สภากลาโหม เคาะแผนลดอัตรากำลังพลในอีก 4 ปีให้ได้ในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธาน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์จากทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการจัดส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 1/2565 และพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอัตราของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและเหล่าทัพ ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง และแก้ไขอัตราการจัดหน่วยของหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องปรับเกลี่ยเพื่อให้จำนวนยอดกำลังพลเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม กล่าวคือ ให้คงยอดกำลังพลไม่ให้เพิ่มขึ้นจากยอดบรรจุในเดือนกันยายน 2563 รวมทั้งให้ดำเนินการปรับลดกำลังพลลงจำนวนร้อยละ 5 ของยอดบรรจุภายใน ปีงบประมาณ 2570 

รองโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวอีกว่า การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกรณีที่มีภารกิจเพิ่มมากขึ้นให้พิจารณาทำการ ยุบ/เลิก รวมทั้งการรวมหน่วยสำหรับหน่วยที่มีภารกิจซ้ำซ้อน โดยต้องไม่เป็นผลทำให้เป็นการขยายชั้นยศผู้บังคับบัญชาหน่วยสูงขึ้น และเมื่อโครงสร้างการจัดหน่วยมีการเปลี่ยนแปลงคือ ลดลงจะส่งผลต่ออัตรากำลังพล โดยการปรับปรุงแก้ไขอัตรากำลังพลนั้น จะต้องไม่ทำให้จำนวนกำลังพลแต่ละชั้นยศ และงบประมาณรายจ่ายกำลังพลภาครัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยการลดอัตรากำลังพลนี้เป็นไปตามแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 - พ.ศ.2569 ให้ได้ 5 เปอร์เซ็นต์ 

"การปฏิรูปงานกำลังพลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ได้เริ่มไปแล้วคือ ลดการผลิตทหารประจำการในสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหม เช่น โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนนายสิบ และ โรงเรียนนายร้อยของทุกเหล่าทัพ การบรรจุทดแทนข้าราชการทหาร จากระบบกำลังพลสำรองเข้ารับราชการเป็นทหารชั่วคราว ระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวจะทำให้กระทรวงกลาโหมสามารถบริหารจัดการกำลังพลเพื่อตอบสนองภารกิจต่อต้านกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" พ.อ.วันชนะ กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมสภากลาโหมครั้งนี้  ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทสส. และ ผบ.เหล่าทัพ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง และ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที มีการทักทาย ซักถาม และหยอก ผบ.เหล่าทัพ อย่างอารมณ์ดีเหมือนเช่นทุกครั้ง ไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียด และไม่ได้เอ่ยเรื่องสถานการณ์การเมืองแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้กำชับให้ ผบ.เหล่าทัพ จัดทำแผนโครงการงบ 2565 โดยพิจารณาความจำเป็นอย่างละเอียดรอบคอบก่อนเสนอขึ้นไป

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์