"ศรีสุวรรณ" ร้อง "กกต." สอบ "มติพปชร." ขับ21ส.ส. พ้นพรรคชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

"ศรีสุวรรณ" ร้อง "กกต." สอบ "มติพปชร." ขับ21ส.ส. พ้นพรรคชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. ให้สอบปม มติ78เสียงของ พปชร.​ขับ 21ส.ส.พรรคจากสมาชิกพรรค ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ชี้มี4ข้อสงสัย

        นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อไต่สวนและวินิจฉัย กรณีพรรคพลังประชารัฐ   มีมติให้ 21 ส.ส.ของพรรคออกจากสมาชิกสภาพ ว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ  และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่

 


        นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อ 19 มกราคม และมีมติให้ส.ส.21 คนพ้นจากสมาชิกพรรคโดยระบุว่ามีเหตุขัดแย้งร้ายแรงและกระทบต่อเสถียรภาพ และเอกภาพของพรรค มีข้อสงสัยหลายประการ คือ 1. เหตุที่ขับส.ส.ออก เพราะข้อเรียยกร้องให้ปรับโครงสร้างพรรคขนานใหญ่ จะถือเป็นเหตุร้ายแรง  จนต้องให้ออกจากสมาชิกพรรคนั้น ชอบหรือไม่

        นายศรีสุวรรณ ระบุต่อว่า 2. การประชุมกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. รวม 78 คน ลงมติให้ส.ส.พ้นสมาชิกพรรคโดยไม่ใช่ส.ส.ทั้งหมดของพรรค จะถือว่าชอบหรือไม่ 3. ข้ออ้างในการมีมติเห็นชอบให้ ส.ส.21 คน พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของพรรคนั้นโดยอ้างข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 54(5) ว่าเป็นเหตุร้ายแรงอื่นนั้น โดยที่พรรคพลังประชารัฐไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวน สอบสวน สมาชิกทั้ง 21 คนเพื่อหาข้อสรุปก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมร่วมของพรรคพิจารณาเสียก่อนนั้น ชอบหรือไม่ และ 4.ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่ถูกให้ออก ต้องพ้นสภาพ ส.ส. หรือไม่ เพราะพรรคใหม่ที่ไปสังกัดยังไม่เคยส่งบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือกรณีย้ายพรรคจะะแซงบัญชีรายชื่อของพรรคอื่นหรือไม่

 

         "ด้วยข้อสงสัยข้างต้นซึ่งอาจขัดต่อข้อบังคับพรรคและกฎหมาย สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญจึงต้องมาแจ้งต่อ กกต.ให้ดำเนินการตรวจสอบ หากพบเป็นการฝ่าฝืนย่อมอาจเข้าข่ายกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตาม พรป.พรรคการเมือง 2560 ม.92(2) ซึ่งเป็นเหตุให้ กกต.อาจเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือสั่งยุบพรรคที่ฝ่าฝืนนั้นได้" นายศรีสุวรรณ กล่าว.