วุฒิสภา ปิดรับสมัคร กสม. เพิ่มเติมแล้ว มี12 รายเสนอตัว เตรียมสอบประวัติต่อ

วุฒิสภา ปิดรับสมัคร กสม. เพิ่มเติมแล้ว มี12 รายเสนอตัว เตรียมสอบประวัติต่อ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปิดรับสมัคร ผู้สมัครเป็น กสม. แล้ว พบเอ็นจีโอ-อดีตนายทหาร-ทนายความ เสนอตัวรวม 12 คน เตรียมตรวจคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามต่อ

สำนักเลขาวุฒิสภา เปิด 12 รายชื่อผู้สมัคร กสม. (เพิ่มเติม) ส่งต่อ กก.สรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมเปิดตู้ปณ.45 ปณฝ. รัฐสภา รับข้อมูลถึง 1 ก.พ.นี้

 

           ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการเปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค. 64 – 13 ม.ค.65  ล่าสุดหลังจากการปิดรับสมัคร พบว่ามีผู้ที่สนใจสมัครรวม 12 คน ได้แก่ 

 

           1.นายรัชพล สุวรรณโชติ   นายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย

           2.นายสมนึก ตุ้มสุภาพ  ทนายความ

           3.นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล  อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน

           4. รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ  อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

           5.พล.ต.อ. ณัฐธร เพราะสุนทร   อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

           6.พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร   อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


 

           7.นายประยูรเดช คณานุรักษ์  ทนายความ

           8.น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

           9.นายรักชาติ สุวรรณ์ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

           10. นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท

           11.นายทัศไนย ไชยแขวง อาชีพทนายความ

          และ 12.นายพรชัย จงภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

          สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากสม. จะส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 8 (1) และมาตรา 9 และตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย กสม. พ.ศ.2560

 

          เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวมาแล้ว คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น กสม. หลังจากนั้น จะเชิญผู้เข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กสม.ต่อไป

 

          ทั้งนี้สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมเปิดรับข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสรรหา จากประชาชนทั่วไป ผ่านทางม  ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ10305 และทางเว็บไซต์ ww.senate.go.th ภายในวันอังคารที่ 1ก.พ.65.