ผบ.ทอ. ตั้ง "พล.อ.อ.ธนศักดิ์" ประธานฯซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตี  สานฝัน F35

ผบ.ทอ. ตั้ง "พล.อ.อ.ธนศักดิ์" ประธานฯซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตี  สานฝัน F35

ทอ.แจง ครม.เห็นชอบโครงการซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตี พร้อมตั้ง “พลอากาศเอก ธนศักดิ์ ” เป็นประธานคณะกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทำความต้องการของโครงการ  สานฝัน-เอื้อมถึง F35

12 ม.ค.2564 พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ใช้งบประมาณ เกิน 1,000 ล้านบาท ของ กระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่านร่างงบประมาณโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทของกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศได้ศึกษาและเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 

ทั้งนี้กองทัพอากาศ ได้ดำเนินการคจัดตั้งคณะกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทำความต้องการของโครงการ โดยมี พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดในทุกด้านให้รอบคอบรวมถึงข้อมูลทางเทคนิค และให้สอดคล้องกับสภาพงบประมาณที่กองทัพได้รับจัดสรรให้มากที่สุดก่อนการนำเสนอตามกระบวนการของบประมาณ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนในการเสนอแผนการดำเนินโครงการซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และความเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ กองทัพอากาศ

ขอยืนยันว่าการเตรียมการเสนอโครงการ ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างถี่ถ้วนทั้งหมดนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ความมั่นคงและอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ
ทั้งนี้การจัดหาเครื่องบินสมรรถนะสูงทดแทนต้องใช้เวลาในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศได้ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 10-12 ปี และจะอยู่ประจำการในกองทัพต่อไปอีกประมาณ 40 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ก่อนหน้านี้ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. เปิดเผยข้อมูลว่า ทอ.กำลังพิจารณาเครื่องบินขับไล่ F35 จากสหรัฐฯ และได้เจรจากับ Lockheed Martin บริษัทผู้ผลิตฯ ถึงความเป็นไปได้ในการลดราคาเพิ่มจากที่ตั้งไว้เดิม

ทั้งนี้ มีรายข่าวระบุว่า ทอ.เสนอกรอบงบประมาณผูกพัน 4 ปี วงเงิน 13,800 ล้านในโครงการจัดหาเครื่องบินฝูงใหม่ทดแทนเครื่องบินขับไล่ที่กำลังจะปลดประจำการ และได้รับความเป็นจากครม.ในส่วนของโครงการที่ต้องใช้งบประมาณมากกว่า 1พันล้านบาท ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา