ชำแหละเครือข่าย 3 กรรมการฯร่วมเอกชนหลาน “บิ๊กตู่” คู่สัญญารัฐ 1.3 พันล.

ชำแหละเครือข่าย 3 กรรมการฯร่วมเอกชนหลาน “บิ๊กตู่” คู่สัญญารัฐ 1.3 พันล.

ชำแหละเครือข่าย 3 กรรมการร่วมธุรกิจ “ปฐมพล จันทร์โอชา” นั่งบริษัท/หจก.อื่นอีก 10 แห่ง เป็นคู่สัญญารัฐ 1.3 พันล้าน “พัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร” 2 แห่ง “เตชินท์ มุกดาลอย” 2 แห่ง “เถกิง ลิ่มพันธ์” อีก 6 แห่ง

เครือข่ายเอกชนของบุตรชาย “บิ๊กติ๊ก” พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม น้องชาย “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม คือ นายปฐมพล จันทร์โอชา และนายปฏิพัทธิ์ จันทร์โอชา ดำเนินธุรกิจรวมกันอย่างน้อย 5 แห่ง ได้แก่ นายปฐมพล 4 แห่งหจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด บริษัท มาซูมิ จำกัด และ บริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด และนายปฏิพัทธิ์ 1 แห่ง บริษัท พี-ไรท์แอนด์บริส จำกัด

โดยในจำนวนนี้ มี 3 แห่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (นับรวมที่เป็นกิจการร่วมค้ากับเอกชนรายอื่นด้วย) คือ หจก.คอนเทมโพรารีฯ บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด และบริษัท พี-ไรท์ฯ รวมวงเงินอย่างน้อย 1,100.95 ล้านบาท

กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบพบว่า กลุ่มกรรมการบริษัท/หจก. ในเครือของนายปฐมพล จันทร์โอชา อย่างน้อย 3 คน ปรากฎชื่อเป็นกรรมการบริษัทอื่น ทำธุรกิจเกี่ยวกับการ “รับเหมาก่อสร้าง” และ “จำหน่ายรถยนต์” รวมถึง “จำหน่ายคอนกรีต” อีกอย่างน้อย 10 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่

น.ส.พัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร

(หุ้นส่วนใน หจก.คอนเทมโพรารีฯ และกรรมการบริษัท มาซูมิ จำกัด) เป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 แห่ง โดยหากไม่นับการเป็นหุ้นส่วนใน หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น และ บริษัท มาซูมิ จำกัด จะเป็นกรรมการบริษัทใหม่ 2 แห่ง คือ

1.บริษัท จี แอนด์ ที การโยธา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563 ทุนปัจจุบัน 4 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 99/4 ถนนพระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด รับเหมาก่อสร้าง ปรากฏชื่อ นายเตชินท์ มุกดาลอย นางสาวพัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 17,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 17,000 บาท

2.บริษัท อีโคโทเปีย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 227/15 หมู่ที่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์ทุกประเภทพร้อมอะไหล่ และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงหลังการขาย ปรากฏชื่อ นายยุทธนา สมประยูร นางสาวศภิกา ศรีวณิชยกุล นางสาวพัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร เป็นกรรมการ

ยังไม่มีข้อมูลงบการเงิน

นายเตชินท์ มุกดาลอย

(กรรมการบริษัทพีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด และเป็นกรรมการบริษัท จี แอนด์ ที การโยธา จำกัดกับ น.ส.พัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร ด้วย) เป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 แห่ง หากไม่นับการเป็นกรรมการบริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด และเป็นกรรมการบริษัท จี แอนด์ ที การโยธา จำกัด จะเป็นกรรมการบริษัทอีก 2 แห่ง ได้แก่ 

1.บริษัท ที.ที.เอ็ม การโยธา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 ทุนปัจจุบัน 3 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 32/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด รับเหมาก่อสร้าง ปรากฏชื่อ นายเตชินท์ มุกดาลอย เป็นกรรมการรายเดียว

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 12,756 บาท รายจ่ายรวม 13,250 บาท ขาดทุนสุทธิ 493 บาท

2.หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2559 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 1192 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปรากฏชื่อ นายเตชินทร์ มุกดาลอย ลงหุ้นด้วยเงินสด 9 แสนบาท และนางสุวรา มุกดาลอย ลงหุ้นด้วยเงินสด 1 แสนบาท

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 21,619,062 บาท รายจ่ายรวม 21,072,038 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 252,469 บาท เสียภาษีเงินได้ 88,410 บาท กำไรสุทธิ 206,143 บาท

นายเถกิง ลิ่มพันธ์

(กรรมการบริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด) เป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 7 แห่ง หากไม่นับการเป็นกรรมการในบริษัท พีทีที พาวเวอร์ฯ จะเป็นกรรมการบริษัทอื่น 6 แห่ง ได้แก่

1.บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

2.บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ เพาเวอร์ จำกัด ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

3.หจก.ศรีธรรมไตรออโต้พาร์ท พิษณุโลก ทำธุรกิจ ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

4.บริษัท เพาเวอร์แพค คอนกรีต จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรงรวมทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด

5.บริษัท เพาเวอร์แพค เทคคอน จำกัด ทำธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตอัดแรง รวมทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด

6.บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำธุรกิจประกอบกิจการดำเนินธุรกิจหลักในการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่งภายใน 

โดยบริษัท/หจก.ของ น.ส.พัชรินทร์ นายเตชินทร์ และนายเถกิง ปรากฏเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ อย่างน้อย 6 แห่ง ดำเนินการอย่างน้อย 160 โครงการ รวมวงเงิน 1,302.28 ล้านบาท ได้แก่

1.บริษัท ที.ที.เอ็ม การโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก อย่างน้อย 18 โครงการ รวมวงเงิน 6.23 ล้านบาท

2.หจก.บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง เป็นคู่สัญญากับ อปท. และหน่วยงานในพื้นที่ จ.พิษณุโลก อย่างน้อย 51 โครงการ รวมวงเงิน 12.67 ล้านบาท 

3.บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ อย่างน้อย 38 โครงการ รวมวงเงิน 509.49 ล้านบาท

4.บริษัท เพาเวอร์แพค คอนกรีต จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ อย่างน้อย 6 โครงการ รวมวงเงิน 6.24 ล้านบาท

5.บริษัท เพาเวอร์แพค เทคคอน จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ อย่างน้อย 3 โครงการ รวมวงเงิน 2.15 ล้านบาท

6.บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ อย่างน้อย 44 โครงการ รวมวงเงิน 765.50 ล้านบาท

อย่างไรก็ดีบริษัท/หจก.ข้างต้นเหล่านี้ ยังไม่ปรากฏข้อมูลถูกร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด