เปิดเซฟ 678 ล.! “วินท์” พ้น ส.ส. “ก้าวไกล” เศรษฐีหุ้น-ปล่อยกู้ “พ่อตัวเอง” 70 ล.

เปิดเซฟ 678 ล.! “วินท์” พ้น ส.ส. “ก้าวไกล” เศรษฐีหุ้น-ปล่อยกู้ “พ่อตัวเอง” 70 ล.

เปิดเซฟ “วินท์ สุธีรชัย” ลาออก ส.ส. “พรรคก้าวไกล” ตั้ง “รวมไทยยูไนเต็ด” อู้ฟู่กว่า 678 ล้าน นั่งกรรมการบริษัท 9 แห่ง เศรษฐีหุ้น เงินลงทุนในบริษัทเอกชนไม่ต่ำกว่า 380 ล้าน บ้านได้มาปี 62 หลังละ 50 ล้าน อาคารชุด 4 หลัง 80 ล้าน ปล่อยกู้ “บิดา” ตัวเอง70 ล้าน ติดหนี้บริษัทตัวเอง 62 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวินท์ สุธีรชัย กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. พรรคก้าวไกล (เจ้าตัวลาออก เพื่อไปก่อตั้งพรรครวมไทยยูไนเต็ด)

นายวินท์ แจ้งสถานะว่า “สมรส” กับนางสุภรัตน์ ห่วงสกุล มีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3 ราย โดยนายวินท์ มีทรัพย์สิน 609,570,780 บาท ได้แก่ เงินฝาก 15,412,938 บาท เงินลงทุน 351,092,443 บาท เงินให้กู้ยืม 63,180,000 บาท ที่ดิน 39,793,088 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 138,451,591 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,170,719 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 4.7 แสนบาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 105,308,824 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 120,094 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 42,822,455 บาท หนี้สินอื่น (กับบริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด) 62,366,274 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,750,051 บาท เป็นเงินเดือน 675,025 บาท เงินเพิ่ม ส.ส. 675,025 บาท เงินเดือนบริษัท 2.4 ล้านบาท เงินปันผล 1 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 3,732,800 บาท

ส่วนนางสุภรัตน์ ห่วงสกุล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 68,717,884 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,310,312 บาท เงินลงทุน 44,702,807 บาท ที่ดิน 6,462,667 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,700,997 บาท ทรัพย์สินอื่น 11,541,100 บาท หนี้สิน 40,395 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี ส่วนบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 174,454 บาท เป็นเงินฝากทั้งหมด

นางสุภรัตน์ มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,160,000 บาท เป็นเงินเดือนบริษัททั้งหมด มีรายจ่ายรวม 8 แสนบาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรายจ่ายรวม 747,300 บาท เป็นค่าเล่าเรียน

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 678,463,119 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 105,349,219 บาท

เปิดเซฟ 678 ล.! “วินท์” พ้น ส.ส. “ก้าวไกล” เศรษฐีหุ้น-ปล่อยกู้ “พ่อตัวเอง” 70 ล.

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายวินท์ แจ้งถือครองหุ้นในบริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด 19,999,800 หุ้น รวมมูลค่า 199,998,000 บาท บริษัท เอเชียเมทัล จำกัด (มหาชน) 21,641,100 หุ้น มูลค่า 140,667,150 บาท บริษัท บางประกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด 5.7 ล้านบาท บริษัท แก่นศิริ สตาร์ช จำกัด 40 ล้านบาท บริษัท ไพร์ม สตาร์ช อินดัสทรี จำกัด 2 ล้านบาท

ส่วนเงินให้กู้ยืมที่คงเหลือกว่า 63 ล้านบาทนั้น นายวินท์ ให้นายวีระชัย สุธีรชัย (บิดา) กู้ยืม 2 ครั้ง ครั้งแรก 29 ธ.ค. 2563 วงเงิน 10 ล้านบาท (คงเหลือ 10 ล้านบาท) และครั้งที่สอง 15 ส.ค. 2564 วงเงิน 60 ล้านบาท (คงเหลือ 50.1 ล้านบาท) และบริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด กู้ยืม 3,080,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีบ้านพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง ปลูกสร้างเองเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 มูลค่า 50 ล้านบาท มีอาคารชุด 4 หลัง ได้มาวันเดียวกันคือ 9 ก.ย. 2552 มูลค่ารวม 82,408,617 บาทด้วย

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ นางสุภรัตน์ ถือครองทองคำแท่ง หนัก 53 บาท มูลค่ารวม 1,521,100 บาท ถือครองทองรูปพรรณ หนักรวม 35 บาท มูลค่ารวม 1,004,500 บาท เป็นต้น

เปิดเซฟ 678 ล.! “วินท์” พ้น ส.ส. “ก้าวไกล” เศรษฐีหุ้น-ปล่อยกู้ “พ่อตัวเอง” 70 ล.

ปัจจุบันนายวินท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 แห่ง ได้แก่ บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด (เป็น CEO อีกหนึ่งตำแหน่ง) บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด บริษัท พี เอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท วินเนอร์ เรสซิเด้นท์ จำกัด บริษัท บล็อกซ์ จำกัด บริษัท คอสโม โฮม จำกัด ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2557-2562 เป็น CEO บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด

ส่วนนางสุภรัตน์ ห่วงสกุล คู่สมรส ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท แก่นศิริ สตาร์ช จำกัด บริษัท ไพร์ม สตาร์ช อินดัสทรี จำกัด และบริษัท ไพร์ม เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด