จาก "เอแบคโพล" แผลเก่า "นพดล" คุ้ย “ซูเปอร์โพล" 30 คู่สัญญารัฐ

จาก "เอแบคโพล" แผลเก่า "นพดล" คุ้ย “ซูเปอร์โพล" 30 คู่สัญญารัฐ

แผลเก่า“ดร.นพดล กรรณิกา”ก่อนผุด “ซูเปอร์โพล” ชู“บิ๊กป้อม” บุคคลแห่งปี 64 ถูกครหา“รับใช้”นักการเมือง ยุคนั่ง ผอ.เอแบคโพลล์ถูกวิจารณ์หนักเอียงข้างรัฐบาล เปิดข้อมูลธุรกิจปี 60-63 คว้าคู่สัญญารัฐ 30 รายการ วงเงินกว่า 26 ล้าน แจ้งรายได้ล่าสุด 13.9 ล้าน กำไร 2 ล้านเศษ

เป็นอีกครั้งที่ชื่อของ “บิ๊กป้อม” และคนในเครือข่าย “รัฐบาล” ได้รับคะแนนความนิยมชมชอบอย่างสูงจากผลการสำรวจความคิดเห็นของ “ซูเปอร์โพล

โดยเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา “ซูเปอร์โพล” เปิดเผยผลการสำรวจ “บุคคลของสังคมแห่งปี 2564 ในใจประชาชน” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,124 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 21 -25 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา

พบว่า “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขึ้นแท่นอันดับ 1 บุคคลแห่งปี ที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและปัญหาสังคม หนี้นอกระบบ ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ และอื่น ๆ ลดความเดือดร้อนปัญหาปากท้องของประชาชน โดยได้คะแนนไปถึงร้อยละ 40

“ซูเปอร์โพล” ระบุสาเหตุว่า เพราะเป็นรองนายกฯ ที่ดูแลใส่ใจแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยเฉพาะความเดือดร้อนทุกข์ยากของคนฐานราก เช่น หนี้นอกระบบ ที่ดินทำกิน ปัญหาค้ามนุษย์ เป็นปัญหาเรื้อรังยากต่อการแก้ไข แต่ พล.อ.ประวิตรเกาะติด ใช้ความตั้งใจจริง ทุ่มเทกำกับดูแลแบบกัดไม่ปล่อย จนช่วยเหลือเหยื่อขบวนการหนี้นอกระบบ จัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนฐานรากจำนวนมาก และแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ได้ผลที่น่าพอใจมากกว่าอดีต

ไม่ใช่แค่ครั้งนี้เท่านั้น ที่ผ่านมาหลายครั้ง “ซูเปอร์โพล” มักถูกสังคมตั้งคำถามถึงความ “เที่ยงธรรม-แม่นยำ” ในการเสนอผลสำรวจความคิดเห็น เพราะส่วนใหญ่มักมีบุคคลของ “รัฐบาล” ติดโผในด้านดีอยู่เกือบทุกโพล ขณะที่ฝ่ายค้านติดโผในด้านลบ และถูกโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลา

หลายคนคงทราบแล้วว่า “ซูเปอร์โพล” อยู่ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล สำหรับโพรไฟล์ส่วนตัวค่อนข้างสวยหรู 

เรียนจบปริญญาเอก ด้านบริหารจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค ปี 2545 GPA 3.97 ปริญญาโท ด้านบริหารจัดการนโยบาย เน้นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย จอร์ชทาวน์ (Georgetown University) วอชิงตัน ดีซี Washington D.C. ปี 2555 - 2557 GPA 3.9 หลักสูตรเรียนร่วมกับ ผู้แทนองค์คณะผู้นำเสนาธิการร่วม (Joint Chiefs of Staff, JCS) กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท ด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) เมือง Ann Arbor สหรัฐอเมริกา ปี 2545 - 2547 GPA 3.60 หลักสูตรปริญญาโท บางรายวิชา ด้านเศรษฐศาสตร์และสถิติเพื่อนโยบายสังคม มหาวิทยาลัย คอร์แนล (Cornell University) ทุนเรียนฟรีคอร์แนล ปี 2555 GPA 3.60

ปริญญาโท สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537 GPA 3.50 ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2536 ปริญญาตรีปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยแสงธรรม ปี 2533 GPA 3.54 Visiting Scholar ด้านการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Methodology) ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน วุฒิบัตรหลักสูตรด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา วุฒิบัตรหลักสูตรด้านการใช้ทฤษฎีเบส์สำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ และมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งและประสบการณ์ทำงาน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ปี 2564 -ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ปี 2559 - ปัจจุบัน CEO, UCSI POLL มหาวิทยาลัย UCSI กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย (ลาพัก จาก สถานการณ์โควิด-19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย UCSI กัวลาลัมเปอร์ประเทศ มาเลเซีย พฤษภาคม 2562 - 2563 อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560-ปัจจุบัน อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะสถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560 - ปัจจุบัน และผู้อำนวยการโครงการ Consumer Sentiment Index (CSI) มหาวิทยาลัย UCSI กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย ปี 2562 - ปัจจุบัน

  • แผลเก่า “เอแบคโพลล์” ตามหลอน

ขณะที่่ในอีกมุม “ดร.นพดล” เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสมัยเจ้าตัวเคยเป็น ผู้อำนวยการสำนักวิจัย “เอแบคโพลล์” ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) โดยสื่อหลายสำนักเคยตั้งคำถามถึงการทำโพลล์เกี่ยวกับการเมือง ที่ค่อนข้างเอนเอียงเข้าข้างรัฐบาล จนถูกครหาว่า “เอแบคโพลล์” ในยุค “ดร.นพดล” เป็นโพลล์ที่ “รับใช้” ใครบางคนหรือไม่

ต่อมาเกิดประเด็นฉาวในสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เมื่อ ดร.นพดล ถูกกล่าวหาว่าในช่วงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ บริหารงาน จนเกิดความเสียหายกว่า 48.4 ล้านบาท 

โดยรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่ปรากฏในรายงานประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2558 ระบุว่า ช่วงที่ ดร.นพดล กรดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เกิดปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ผลต่างการทำโพลล์สาธารณะที่ไม่มีการแสดงรายการ เป็นจำนวนเงินมากกว่า 11 ล้านบาท และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมอบให้ทนายความดำเนินการกับบุคคลที่มีส่วนในการรับผิดชอบ

อย่างไรก็ดี ดร.นพดล ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ทำทุกอย่างถูกต้อง และชี้แจงกับอธิการบดีเอแบคไปแล้ว และเรื่องนี้จบไปแล้ว

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ดร.นพดล จึงมาก่อตั้ง “ซูเปอร์โพล” เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

  • รายได้ล่าสุดปี 63 โกยกว่า 13.9 ล้าน

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า “ซูเปอร์โพล” ถูกจดทะเบียนในชื่อ บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2558 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 899/191 ถนนอ่อนนุช ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปรากฏชื่อ นายนพดล กรรณิกา นางสาววันทนา ปุณยธร เป็นกรรมการ นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 13,957,026 บาท รายจ่ายรวม 12,666,493 บาท กำไรสุทธิ 1,290,533 บาท

จาก "เอแบคโพล" แผลเก่า "นพดล" คุ้ย “ซูเปอร์โพล" 30 คู่สัญญารัฐ

  • 5 ปีกวาดงานรัฐ 30 รายการ 26 ล้านเศษ

จากการตรวจสอบฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พบว่า ระหว่างปี 2560-2564 บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด เป็นคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย 30 สัญญา รวมวงเงิน 26.05 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างปรึกษา จ้างปรับปรุงการทำแบบสอบถาม จ้างจัดฐานข้อมูล เป็นต้น ได้แก่

ปี 2560 เป็นคู่สัญญารัฐอย่างน้อย 2 สัญญา รวมวงเงิน 3.17 ล้านบาท

ปี 2561 เป็นคู่สัญญารัฐอย่างน้อย 5 สัญญา รวมวงเงิน 3.14 ล้านบาท

ปี 2562 เป็นคู่สัญญารัฐอย่างน้อย 11 สัญญา รวมวงเงิน 11.14 ล้านบาท

ปี 2563 เป็นคู่สัญญารัฐอย่างน้อย 8 สัญญา รวมวงเงิน 5.07 ล้านบาท

ปี 2564 เป็นคู่สัญญารัฐอย่างน้อย 4 สัญญา รวมวงเงิน 3.53 ล้านบาท

ทั้งหมดคือข้อมูลของ “ซูเปอร์โพล” ก่อนถูกตั้งข้อครหา “รับใช้” ใครบางคน เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่