"ทบ." พร้อมต่อสัญญาจ้าง "น้องจูน" หากคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข

"ทบ." พร้อมต่อสัญญาจ้าง "น้องจูน" หากคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข

"ทบ." รับทราบความกังวลเรื่องสถานภาพการจ้างงานของ “น้องจูน” เผย ดูแลและคงสภาพจ้างงานตลอด 6 ปี ระหว่างดำเนินคดี ระบุ ถ้าคุณสมบัติครบ พร้อมพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามเงื่อนไขต่อไป

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ในคดีทำร้ายร่างกาย โดยจำเลยเป็นทหารในสังกัดศูนย์การทหารราบ และผู้เสียหายคือ น.ส.สุกฤตา สุภานิล น้องจูน” พนักงานราชการ ศูนย์การทหารราบ ซึ่งคดีดังกล่าวได้เข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด และกระทรวงกลาโหมได้ออกคำสั่งให้พักราชการและงดจ่ายเงินเดือนกำลังพลดังกล่าวแล้ว   

ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2564  คู่กรณีได้มีการตกลงชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน 1,099,999 บาทให้กับผู้เสียหายเรียบร้อย และล่าสุดศาลได้มีคำพิพากษาเมื่อธันวาคม 2564 ลงโทษจำคุก 1 ปี6 เดือน ปรับ 12,500 บาท และให้รอลงอาญา 2 ปี ฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้อันตรายสาหัส ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมตามการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมและการดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดตามสมควร

สำหรับการร้องเรียนผ่านสื่อที่เกิดขึ้น กองทัพบกรับทราบในความกังวลใจเกี่ยวกับสถานภาพการจ้างงานของผู้เสียหาย แต่คงต้องดูในรายละเอียดว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของการจ้างงานของทางราชการหรือไม่  

ทั้งนี้ในเรื่องของสถานภาพการทำงาน ตลอดระยะเวลาในการดำเนินคดี ทางศูนย์การทหารราบยังคงดูแลผู้เสียหายให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และได้อนุญาตให้ลาไปเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม และสนับสนุนเรื่องการเดินทางเป็นบางโอกาส  ปัจจุบันผู้เสียหายยังคงปฏิบัติงานได้อยู่ในเกณฑ์ดี และถ้ามีคุณสมบัติครบตามระเบียบของทางราชการ หน่วยทหารก็จะพิจารณาต่อสัญญาการจ้างงานตามเงื่อนไขต่อไป