ประชุมสภาหวิดล่มซ้ำ เพื่อไทยเสนอนับองค์ "ศุภชัย" ชิงสั่งปิด

ประชุมสภาหวิดล่มซ้ำ เพื่อไทยเสนอนับองค์ "ศุภชัย" ชิงสั่งปิด

ประชุมสภาหวิดล่มซ้ำ เพื่อไทยโวยมัดมือชกผ่านรายงานกองทุนประชารัฐ เสนอนับองค์ "ศุภชัย" ชิงสั่งปิดหนีองค์ประชุมล่ม

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเย็นที่ประชุมมีพิจารณารับทราบรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562  และปี 63 โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม

 ทั้งนี้หลังจากสมาชิกมีการอภิปราย รวมถึงผู้ชี้แจงในส่วนของกองทุนได้ชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว 

นายศุภชัยได้แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อจบการซักถามแล้ว ถือว่าที่ประชุมรับทราบและปิดการอภิปรายแล้ว 

แต่นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ลุกขึ้นล่าวว่า ถึงแม้จะปิดการอภิปรายไปแล้ว แต่ตนไม่ยอมรับรายงานทั้ง 2 ฉบับนี้ ขอให้มีการลงคะแนน

แต่นายศุภชัยได้แย้งว่า ไม่มีข้อบังคับให้ลงคะแนน การที่ท่านไม่รับรายงานทั้ง 2 ฉบับก็เป็นสิทธิของท่าน

นายพิเชษฐ์ โต้แย้งว่า เมื่อสภามีคนไม่เห็นด้วยกับรายงานนี้ท่านประธานจะไปต่อหรือ 

นายศุภชัยยืนยันว่า การรายงานต่อสภาฯ เขามีข้อบังคับเพียงแค่การอภิปรายซักถาม และชี้แจงเท่านั้น ไม่ได้มีการลงมติ ท่านเห็นด้ยหรือไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิอภิปรายในสภา 

นายพิเชษฐ์ โต้แย้งต่อว่า รายงานนี้ยังมีความไม่โปร่งใส และรับไม่ได้ ท่านประธานจะมัดมือชกให้สมาชิกยอมรับสมาชิกให้ยอมรับรายงานนี้หรือ 

นายศุภชัย ปฏิเสธว่า ไม่ได้มัดมือชก แต่เป็นข้อบังคับที่เขียนไว้แบบน้ และถือว่าได้ตอบชี้แจงแล้ว ถ้าสมาชิกไม่ชัดเจนตรงไหนก็สามารถชี้แจงได้ โดยได้ให้สิทธิสมาชิกอภิปรายแล้ว ตัวแทนหน่วยงานชี้แจงแล้วก็ถือว่าจบ

ทำให้นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ลุกขึ้นประท้วงว่า รายงานฉบับนี้เมื่อปีที่แล้วก็เคยถูกให้นำกลับไปแก้ไขเพราะที่ประชุมแห่งนี้ไม่ยอมรับ ถึงได้นำไปปรับปรุงแล้วเสนอมา 2 ฉบับอย่างวันนี้ และที่ประธานอ้างเรื่องข้อบังคับนั้น ข้อไหนหรือที่บอกว่าสมาชิกไม่มีสิทธิโหวต และสภาแห่งนี้ไม่ใช้สภาตรายาง ตนอภิปรายว่าตนไม่ยอมรับเช่นกัน

นายศุภชัยแจงว่า ขอให้ไปดูข้อบังคับข้อที่ 23(2) และระเบียบวาระนี้เป็นเพียงระเบียบวาระเพื่อทราบ ไม่ได้ยังคับว่าต้องมีการลงมติ และเมื่ออภิปรายซักถามกันเสร็จแล้วก็ถือว่าจบ ตนถือว่าวาระนี้เป็นวาระรับทราบ เพื่อแจ้งให้สภาทราบเฉยๆ ประธานไม่อาจทำผิดข้อบังคับหรอก

ทำให้นางอมรัตน์ ถ้าจะเสนอเป็นญัตติว่าไม่ขอรับรองรายงานฉบับนี้เป็นญัตติใหม่จะได้หรือไม่

แต่นายศุภชัยแจ้งว่า คงไม่ได้ เพราะเป็นเพียงวาระเพื่อทราบ

นายพิเชษฐ์ จึงลุกขึ้นกล่าวว่า แล้วแบบนี้สภาเราจะทำอย่างไร เราสงสัยว่าจะมีการบกพร่องในหน้าที่ และมีการทุจริตอยู่ในรายงาน เราจึงไม่เห็นชอบและไม่ยอมรับ แล้วเราจะทำอย่างไรดี

นายศุภชัย กล่าวว่า แล้วแต่ท่านจะหาวิธีการ ส่วนจะทำอย่างไรตนคงตอบแทนไม่ได้

นายพิเชษฐ์ จึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้น ตนขอตรวจสอบองค์ประชุม โดยมีผู้รับรองครบ แต่นายศุภชัยแย้งว่า นายพิเชษฐ์สามารถเสนอเรื่องเข้าไปสู่ กมธ.สามัญในการพิจารณาตรวจสอบได้ เพราะมีกมธ.อยู่แล้ว

หลังจากที่นายพิเชษฐ์ ยังยืนกรานที่จะเสนอให้มีการนับองคืประชุมปรากฎว่า นายศุชัยได้ชิงตัดบทปิดการประชุมทันที

โดยบรรยากาศภายในห้องประชุมมีสมาชิกนั่งอยู่อย่างบางตา