ไส้ใน! TOR ปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 79 ล. ปลูกต้นไม้-น้ำตก-มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

ไส้ใน! TOR ปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 79 ล. ปลูกต้นไม้-น้ำตก-มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

เจาะไส้ใน! TOR โครงการปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” วงเงิน 79 ล้าน เช็คราคาค่าปลูกต้นไม้ งานระบบน้ำตก ทำไฟฟ้า มีค่าใช้จ่ายพิเศษด้วย ก่อน “บ.ทริโอฯ” ยื่นรายเดียวชนะไป “พรรคก้าวไกล” เชิญ “อัศวิน” แจงวันนี้

ครบกำหนดเส้นตายในวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ที่คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ทำหนังสือเชิญ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) มาชี้แจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี งบประมาณรวม 980 ล้านบาท โดยใช้งบกลางของ กทม. อย่างน้อย 79 ล้านบาท

หลังจากก่อนหน้านี้ถูกพรรคก้าวไกล และคณะอนุ กมธ.ชุดดังกล่าว ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่คุ้มค่า และความเร่งรีบในการก่อสร้าง โดยเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ได้เชิญ พล.ต.อ.อัศวิน มาชี้แจงแล้วในครั้งแรก ทว่าเจ้าตัวไม่มา กลับส่ง 2 รอง ผอ.สำนักการโยธา-สำนักระบายน้ำ กทม. มาชี้แจงแทน แต่ยังไม่เคลียร์เงื่อนปมทั้งหมด

กรุงเทพธุรกิจ เคยรายงานให้ทราบแล้วว่า ในส่วนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 (เฟส 2) ปรากฏชื่อ บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เป็นเอกชนผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยเป็นผู้ยื่นเสนอราคา (ยื่นซอง) แค่รายเดียว และชนะไป โดยการเสนอราคา 79 ล้านบาทถ้วน ต่ำกว่าราคากลาง 7 แสนบาท (ราคากลาง 79,700,000 บาท) 

ในฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพบว่า บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ระหว่างปี 2544-2564 กว่า 93 สัญญา รวมวงเงินอย่างน้อย 1.7 พันล้านบาท อย่างไรก็ดีหากนับเฉพาะที่เป็นคู่สัญญากับ “กทม.” พบว่า ระหว่างปี 2544-2564 อย่างน้อย 74 สัญญา รวมวงเงินไม่ต่ำกว่า 1.6 พันล้านบาท ขณะที่บริษัทในเครือของบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด รวม 3 แห่ง เป็นคู่สัญญากับ กทม. กว่า 2.4 พันล้านบาท

อ่านข่าว: ก่อนปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 3 บ.เครือ “ทริโอฯ” กวาดงาน กทม. 2.4 พันล.

มาดูรายละเอียด “ไส้ใน” โครงการนี้กันบ้าง?

ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พบว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีช่วงที่ 2 (เฟส 2) จาก ถ.สาทร ถึง ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 7 มีสำนักการโยธา กทม. เป็นเจ้าของหน่วยงาน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 80 ล้านบาท กำหนดราคากลาง 79,700,000 บาท (บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เสนอราคารายเดียว และชนะไปด้วยวงเงิน 79 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 7 แสนบาท)

กำหนดลักษณะงานโดยสังเขปคือ

  1. ปรับปรุงงานทางเท้า ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร
  2. ก่อสร้างลานกิจกรรม
  3. ก่อสร้างสวนสาธารณะ
  4. งานไฟฟ้าส่องสว่างและงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง

ไส้ใน! TOR ปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 79 ล. ปลูกต้นไม้-น้ำตก-มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน รวมเป็นราคากลางได้ 79,700,000 บาท ได้แก่

  • งานก่อสร้างทาง 1 งาน วงเงิน 2,328,939 บาท
  • งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1 งาน วงเงิน 74,424,400 บาท
  • ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี 1 รายการ วงเงิน 3,009,635 บาท

ไส้ใน! TOR ปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 79 ล. ปลูกต้นไม้-น้ำตก-มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายหลัก ๆ นอกเหนือจากงานก่อสร้าง และปรับปรุงแล้ว ยังมีงานภูมิทัศน์สวน เช่น งานไม้ยืนต้น กำหนดวงเงิน 2,138,787 บาท งานไม้พุ่มและไม้คลุมดิน กำหนดวงเงิน 4,042,732 บาท วัสดุปลูก กำหนดวงเงิน 743,741 บาท งานระบบน้ำตก กำหนดวงเงิน 11,279,040 บาท งานระบบรดน้ำ กำหนดวงเงิน 1,378,292 บาท

ขณะที่งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเท้า กำหนดวงเงิน 1,816,207 บาท งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างระดับ SKYWALK กำหนดวงเงิน 2,765,677 บาท งานกล้อง CCTV กำหนดวงเงิน 476,598 บาท เป็นต้น

ไส้ใน! TOR ปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 79 ล. ปลูกต้นไม้-น้ำตก-มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

ในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น วงเงิน 3,009,635 บาท ระบุว่า มีค่าสำนักงานสนามสำหรับผู้ควบคุมงาน 1.5 แสนบาท ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน 407,455 บาท ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 585,600 บาท ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อการควบคุมงาน 266,580 บาท และงานพิจารณาตรวจสอบ และกำหนดรูปแบบผังโครงการงานภูมิสถาปัตยกรรม 1.6 ล้านบาท

ไส้ใน! TOR ปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 79 ล. ปลูกต้นไม้-น้ำตก-มีค่าใช้จ่ายพิเศษ

ทั้งหมดคือรายละเอียดในร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี เฟส 2 วงเงิน 79 ล้านบาท ที่กำลังถูกพรรคก้าวไกล และคณะอนุ กมธ.ดำเนินการตรวจสอบอยู่ตอนนี้ ส่วน “บิ๊กวิน” จะเข้ามาชี้แจงด้วยตัวเองหรือไม่ ต้องติดตามลุ้นกัน