ก่อนปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 3 บ.เครือ “ทริโอฯ” กวาดงาน กทม. 2.4 พันล.

ก่อนปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 3 บ.เครือ “ทริโอฯ” กวาดงาน กทม. 2.4 พันล.

เจาะ 3 เอกชน ในเครือ “ทริโอ ไบรท์” กวาดงาน “รับเหมาก่อสร้าง” เฉพาะ กทม. 2.4 พันล้าน “เค.จิรกิตต์” 351 ล้าน “วรัตถ์ เจริญพานิช” 502 ล้าน ก่อนเงื่อนปมถูก “พรรคก้าวไกล” รุดสอบโครงการปรับปรุง “คลองช่องนนทรี”

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี งบประมาณ 980 ล้านบาท โดยใช้งบกลางของ กทม. อย่างน้อย 79 ล้านบาท กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นจาก “พรรคก้าวไกล” โดยนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

หลังจากเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2564 คณะอนุ กมธ.ชุดดังกล่าว เชิญ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) มาชี้แจง ทว่าเจ้าตัวส่ง 2 รอง ผอ.สำนักการโยธา และสำนักระบายน้ำมาชี้แจงแทนตามลำดับ และยังตอบคำถาม “ไม่เคลียร์” ทำให้คณะอนุ กมธ.ชุดนี้ จะเชิญ “บิ๊กวิน” มาชี้แจงอีกครั้งในวันที่ 13 ธ.ค. 2564

ก่อนปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 3 บ.เครือ “ทริโอฯ” กวาดงาน กทม. 2.4 พันล.
 

ก่อนจะมีการชี้แจงอีกครั้ง กรุงเทพธุรกิจ รวบรวมข้อมูลในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ไว้แล้วว่า โครงการเฟส 2 ปรากฏชื่อ บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เป็นเอกชนผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยเป็นผู้ยื่นเสนอราคา (ยื่นซอง) แค่รายเดียว และชนะไป โดยการเสนอราคา 79 ล้านบาทถ้วน ต่ำกว่าราคากลาง 7 แสนบาท (ราคากลาง 79,700,000 บาท) 

ในฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพบว่า บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ระหว่างปี 2544-2564 กว่า 93 สัญญา รวมวงเงินอย่างน้อย 1.7 พันล้านบาท อย่างไรก็ดีหากนับเฉพาะที่เป็นคู่สัญญากับ “กทม.” พบว่า ระหว่างปี 2544-2564 อย่างน้อย 74 สัญญา รวมวงเงินไม่ต่ำกว่า 1.6 พันล้านบาท

อ่านข่าว: 20 ปีกวาดงาน กทม. 1.6 พันล้าน! ชำแหละ บ.ทริโอฯคู่สัญญาสร้าง “คลองช่องนนทรี”

ก่อนปรับปรุง “คลองช่องนนทรี” 3 บ.เครือ “ทริโอฯ” กวาดงาน กทม. 2.4 พันล.

สำหรับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2542 ทุนปัจจุบัน 100 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 111/96-97 ถนนรัชดา-รามอินทรา คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด รับเหมาก่อสร้าง

ปรากฏชื่อ นางสาวอัมพวรรน์ โอบอ้อม นายวัชรพงษ์ อำนวยรักษ์สกุล นายพจนารถ สุทธิชัยมงคล

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 680,491,858 บาท รายจ่ายรวม 645,547,411 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 3,927,281 บาท เสียภาษีเงินได้ 7,722,848 บาท กำไรสุทธิ 23,294,316 บาท

กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด มีเครือข่ายอยู่อีกอย่างน้อย 2 บริษัท (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่

1.บริษัท เค.จิรกิตต์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2548 ทุนปัจจุบัน 20 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 86 ถนนวัชรพล ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด รับเหมาก่อสร้าง

ปรากฏชื่อ นายวัชรพงษ์ อำนวยรักษ์สกุล นายสมภพ สง่าราศรี นายพจนารถ สุทธิชัยมงคล

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 85,382,788 บาท รายจ่ายรวม 79,879,230 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 816,237 บาท เสียภาษีเงินได้ 3,018,228 บาท กำไรสุทธิ 1,669,092 บาท

2.บริษัท วรัตถ์ เจริญพานิช จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2544 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 1/147 ซอยแยกจากหมู่ 6 เดิม คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด รับเหมาก่อสร้าง

ปรากฏชื่อ นายสมภพ สง่าราศรี เป็นกรรมการรายเดียว

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 7,170,290 บาท รายจ่ายรวม 6,400,365 บาท เสียภาษีเงินได้ 249,713 บาท กำไรสุทธิ 520,211 บาท

จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่า ระหว่างปี 2544-2564 หรือราว 20 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว เป็นคู่สัญญาแค่เฉพาะ “กทม.” รวมกันอย่างน้อย 853 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัท เค.จิรกิตต์ จำกัด วงเงินกว่า 351 ล้านบาท และบริษัท วรัตถ์ เจริญพานิช จำกัด กว่า 502 ล้านบาท

หากนับรวมกับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ที่คว้างานไปกว่า 1.6 พันล้านบาท เท่ากับว่าทั้ง 3 บริษัทในเครือ เป็นคู่สัญญางานรับเหมาก่อสร้าง และปรับปรุงต่าง ๆ ของ “กทม.” ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2.4 พันล้านบาท

อย่างไรก็ดียังไม่มีข้อมูลว่า บริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้น ถูกร้องเรียนถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงที่ผ่านมาแต่อย่างใด