"ทวี" ระบุ "รัฐธรรมนูญไทย" ไม่เป็นประชาธิปไตย

"ทวี" ระบุ "รัฐธรรมนูญไทย" ไม่เป็นประชาธิปไตย

เลขาธิการพรรคประชาชาติ ชี้ รัฐธรรมนูญไทย20ฉบับ แค่บันทึกทางปกครองของประเทศ ไม่สะท้อนความมีประชาธิปไตยในบ้านเมือง

       พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 2564 ว่า ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ20 ฉบับ แต่ไม่ได้ความเป็นประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ห่างไกลความเป็นประชาธิปไตย เพราะคนที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจน้อยกว่าคนที่มาจากอำนาจนอกระบบ ทำให้ระบบจัดสรรอำนาจไม่สมดุล  ทั้งนี้การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยครั้งทำให้รัฐธรรมนูญเป็นเพียงบันทึกในการปกครองประเทศเท่านั้น ไม่ได้แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย

 

           "แม้การมีรัฐธรรมนูญกับสังคมเป็นประชาธิปไตยจะเป็นคนละเรื่องเดียวกัน แต่ในยุครัฐธรรมนูญนิยมประชาชนยังเห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ ที่คุ้มครองและมีโครงสร้างแห่งหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน" พ.ต.อ.ทวี กล่าว

        เลขาธิการพรรคประชาชาติ ระบุด้วยว่า เนื่องในวันรัฐธรรมนูญจึงขอน้อมรำลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 และถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 98 ปีแม้ผู้คนในสังคมเห็นยังว่ารัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเรายังไม่ได้ร่าง ดังนั้น รัฐบาลที่ดีที่สุดจึงยังไม่ได้เกิดก็ตาม.