"สมาคมสสส." ชี้ "10เรื่องถดถอย" ด้านสิทธิสรีภาพ "ประชาชน" รอบปี64

"สมาคมสสส." ชี้ "10เรื่องถดถอย" ด้านสิทธิสรีภาพ "ประชาชน" รอบปี64

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เผยแพร่รายงานด้านสิทธิ เสรีภาพประชาชน ประจำปี64 พบ7เรื่องก้าวหน้า แต่มี 10 เรื่องถดถอย

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564  เนื่องในวันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญไทย ใน 7 เรื่องเด่น และ 10 เรื่องถดถอย

 

         โดยมีสาระสำคัญคือ 10 เรื่องเด่น ที่ก้าวหน้า ได้แก่  1.ความตื่นตัวของเยาวชนในการปฏิรูปการเมือง เห็นได้จากการชุมนุมเพื่อเรียกร้อง และแสดงความเห็นต่อระบบการศึกษา การเมือง รวมถึงการขับเคลื่อนในประเด็นสังคมอื่นๆ

 

         2. การรับรู้และตระหนักต่อความหลากหลายทางเพศ เห็นได้จากสถาบันอุดมศึกษาและภาคธุรกิจยอมรับในบุคคลข้ามเพศมากขึ้น

 

          3. การส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

 

          4.  ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ที่เข้าสู่ชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

"สมาคมสสส." ชี้ "10เรื่องถดถอย" ด้านสิทธิสรีภาพ "ประชาชน" รอบปี64

         5.บทบาทการปกป้องสิทธิมนุษยชนในสื่อใหม่ออนไลน์ และเพิ่มพื้นที่ข่าวให้ภาคประชาชน

 

          6. การเติบโตในบทบาทขององค์กรภาคประชาชนต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในช่วงวิกฤติโควิด-19  

 

         และ 7. ความสำเร็จของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ที่ฟ้องศาลปกครองถอนเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบ

         ขณะที่ 10 เรื่องถดถอยในรอบปี 2564 ได้แก่ 1. การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง   ซึ่งพบว่ามีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมการชุมนุม และมีการจับกุมดำเนินคดีต่อการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง โดยมีสถิติจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน พบว่า ตั้งแต่สิงหาคม - ตุลาคม 2564 พบมีผู้ที่ถูกดำเนินคดี 753 ราย และยังพบว่ามีผู้ชุมนุมที่เสียชีวิตเป็นเยาวชนด้วย 

 

 

         2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในสาระสำคัญที่เป็นประชาธิปไตย

 

          3.ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ที่ล่าช้า

 

         4. สิทธิ เสรีภาพของประชาชนถูกลดทอนคุณค่าจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคดีล้มล้างการปกครอง และ สิทธิสมรสเท่าเทียมในเพศเดียวกัน

"สมาคมสสส." ชี้ "10เรื่องถดถอย" ด้านสิทธิสรีภาพ "ประชาชน" รอบปี64

         5. การซ้อมทรมานผู้ต้องสงสัยในคดีค้ายาเสพติดของ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับโจ้ อดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนครสวรรค์  เพราะความล่าช้าของร่างกฎหมาย

         6. การละเมิดสิทธิชุมชน กรณีกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน เมื่อมกราคม 2564

 

          7. ความไร้ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติ

 

          8. ความรุนแรงในครอบครัว ที่เพิ่มมากขึ้นจากปี 2563 โดยมีสถิติจากศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พบว่ามีความรุนแรงในครอบครัว มากถึง 2,177 ราย โดยรูปแบบของความรุนแรงคือ ทางร่างกาย และทางจิตใจ

 

         9. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ.... ที่ครม.อนุมัติหลักการ เมื่อ 23กุมภาพันธ์ 64 ขัดต่อหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 ที่ห้ามจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล

 

         และ 10. รัฐบาลไทยไม่ยกระดับสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามหลักการสากลตามพันธะสัญญากับนานาชาติ

"สมาคมสสส." ชี้ "10เรื่องถดถอย" ด้านสิทธิสรีภาพ "ประชาชน" รอบปี64