"สภา" ไม่รับ "ร่างกฎหมาย" ของ ส.ส.พท." - เข้าสู่ ร่างกฎหมาย ปลดคำสั่ง คสช. แล้ว

"สภา" ไม่รับ "ร่างกฎหมาย" ของ ส.ส.พท."  - เข้าสู่ ร่างกฎหมาย ปลดคำสั่ง คสช. แล้ว

สภาไม่รับหลักการร่างกฎหมายวิธีงบประมาณ - อีก 2 ฉบับขอถอน ทำให้ ร่างกฎหมายปลดคำสั่ง คสช. ที่ประชาชนเสนอ เข้าสู่การพิจารณาแล้ว

           ผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งเป็นวาระพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดย ส.ส.

 

 

           โดยสภาไม่รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่..) พ.ศ... เสนอโดยนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทยและคณะ ด้วยเสียงข้างมาก 235 เสียง ต่อ 62 เสียง และงดออกเสียง 23 หลังจากที่ประชุมได้อภิปรายในเนื้อหาสาระแล้วเสร็จ

 

           ทั้งนี้ในสาระของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งนายชวลิต ชี้แจงว่า เป็นกฎหมายเพื่อขอยกเลิกอำนาจคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่สามารถจ่ายเงินทุนสำรอง 5หมื่นล้านบาท จากคลังนำไปใช้จ่ายกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน เพราะเหมือนตีเช็คเปล่าให้โดยไม่มีการตรวจสอบ

 

           ขณะที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งเสนอโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และคณะ โดยการพิจารณา นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ฐานะผู้นำเสนอเนื้อหาแทน ได้ขอถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากระเบียบวาระพิจารณา

 

           เช่นเดียวกับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่...) พ.ศ.... ของนางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทยที่ขอถอนร่างกฎหมายโดยไม่มีผู้ใดขัดข้อง

 


           จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... ที่ภาคประชาชนเข้าชื่อเสนอ และ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ.... ที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล เสนอและบรรจุในวาระ ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 63 ที่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์