"หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก" ตรวจเข้มชายแดนสกัด "โควิด-19"

"หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก" ตรวจเข้มชายแดนสกัด "โควิด-19"

หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ เพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังชายแดน รับมือแรงงานลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ช่วงรอยต่อรัฐเปิดลงทะเบียนเอ็มโอยู 3 สัญชาต สกัดโควิด เฝ้าระวัง ”โอมิครอน” เชื่อชายแดนฝั่งเมียนมายังไม่ใช่ทางผ่าน

3 ธ.ค.2564 หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจพื้นที่เส้นทางของผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ เช่น ตำรวจตระเวณชายแดน (ตชด.)ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บริเวณเขาสามชั้น ต. คลองวาฬ อ. เมืองจ. ประจวบคีรีขันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมเฝ้าระวังไวรัส“โอมิครอน “โดยหน่วยงานในพื้นที่ เชื่อว่าเส้นทางการเคลื่อนย้ายประชากรจากฝั่งเมียนมาร์ยังมีแนวโน้มต่ำที่เชื้อกลายพันธ์จะแฝงเข้ามาทางชายแดน

ทั้งนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจได้จัดวางแนวทางสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามที่ สภาความมั่นคงแห่งชาติกำหนดไว้ 3 แนวทาง ได้แก่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำและ ปลายน้ำ โดย ฉก.จงอางศึก และ ตชด. เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบพื้นที่ต้นน้ำ คือบริเวณแนวชายแดนโดยใช้แนวคิดสนามรบด้านการข่าว มากำหนดการปฏิบัติตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจำที่ หรือ POP UP และ ทำการลาดตระเวนจรยุทธ์  ซุ่มเฝ้าตรวจ (พักค้างแรม) ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

"หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก" ตรวจเข้มชายแดนสกัด "โควิด-19"

เพื่อเป็นการแสดงกำลัง และบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของผู้กระทำผิดให้เข้าสู่พื้นที่เป้าหมายสนใจ ตามนโยบายข้อเน้นย้าของ ผู้บัญชาการกองกาลังสุรสีห์ ในการมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน เฝ้าตรวจระวังแบบ dynamic มากกว่าแบบ static โดยมีการปรับแผนการปฏิบัติในแต่ละวัน พร้อมทั้ง ใช้ชุดข่าวที่หน่วยได้จัดตั้งไว้เข้าสังเกตการณ์ในพื้นที่เป้าหมาย กรณีตรวจพบผู้หลบหนีเข้าเมืองฯ ชุดข่าว จะทำการแจ้งให้ชุดเคลื่อนที่เร็วที่จัดเตรียมไว้ เข้ามาดำเนินการจับกุม

"หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก" ตรวจเข้มชายแดนสกัด "โควิด-19"

พ.อ.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เปิดเผยว่า ในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 2 เดือนมีการจับกุมทั้งสิ้น 36 ครั้ง จำนวน 933 คน เฉพาะเดือน พ.ย.จับกุมได้ 600 กว่าคน ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะลดน้อยลง เนื่องจากรัฐบาลเปิดลงทะเบียนแรงงานตามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู)ร่วมกันจาก 3 ประเทศ ผ่านช่องทางผ่านแดนที่กำหนดใน 5 จังหวัด โดยเริ่มต้นในวันที่1 ธค.นี้

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ฉก.จงอางศึก จัดตั้งจุดตรวจ แบบประจำที่ ตลอด 24 ชั่วโมง 15 จุด และ จุดเฝ้าตรวจแบบไม่ประจำที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตามแผนที่มอบหมายให้ในแต่ละวัน นอกจากนั้นยังวางเครื่องกีดขวางปิดกั้น เช่น รั้วลวดหนาม, ประตูเหล็ก, ไม้ไผ่ (ขวาก) ทั้งในช่องทางหลัก  34 ช่องทาง และช่องทางธรรมชาติ 8 ช่องทาง ที่ได้ร่วมบูรณาการจัดสร้างขึ้น ตั้งแต่เมื่อปี 2563 อีกทั้งเสริม ยุทโธปกรณ์พิเศษ

"หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก" ตรวจเข้มชายแดนสกัด "โควิด-19"

เช่น อากาศยานไร้คนขับ (dji PHANTOM 4 Pro) กล้องตรวจการณ์กลางคืน ชนิดตาเดียว รุ่น PVS-14 รั้วไร้สาย แบบสายดัก เครื่อง GPS แบบพกพา ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex 30 ,กล้องวงจรปิดไร้สาย แบบซิมการ์ด (เคลื่อนที่) ยี่ห้อ EZVIZ รุ่น CS-C3A,กล้องวงจรปิดไร้สาย แบบซิมการ์ด 4 ตัว แบบไม่มีซิมการ์ด 4 ตัว (ประจำที่) ,ไฟส่องสว่าง สปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล และจัดกำลังจากหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว หรือ อาร์ดีเอฟ จาก ร.19 พัน.3จำนวน 2หมวดชุดปฏิบัติการ และ อีก1 หมวดป้องกันชายแดนกกล.สุรสีห์ 
เพิ่มเติม