"วิษณุ"เผยหากเลิก"ไพรมารี่โหวต"ให้ใส่ในบทเฉพาะกาล กม.พรรคการเมือง

"วิษณุ"เผยหากเลิก"ไพรมารี่โหวต"ให้ใส่ในบทเฉพาะกาล กม.พรรคการเมือง

"วิษณุ" เผย "กกต." แก้ "พ.ร.ป.พรรคการเมือง" คง "ไพรมารี่โหวต" ส่วนร่างของ "ครม." คาดเสร็จ กลางธ.ค. ชี้ เลือกตั้งครั้งหน้า หากจะยกเว้น ต้องใส่ในบทเฉพาะกาล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เริ่มยกร่างแล้ว เบื้องต้นในกฎหมายพรรคการเมืองยังคงการทำไพรมารี่โหวตไว้เช่นเดิม และเมื่อยกร่างเสร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เสนอร่างกฎหมาย จะต้องมาพูดคุยกันในรายละเอียดก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณา 

สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับของคณะรัฐมนตรีนั้น นายวิษณุ คาดว่า ช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้จะแล้วเสร็จ และรอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบก่อน 

สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในคราวถัดไปนั้น นายวิษณุ ระบุว่า จะไม่สามารถของดเว้นการทำไพรมารี่โหวตได้อีก เว้นแต่ว่าจะไประบุไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งต้องให้ที่ประชุมรัฐสภา และกรรมาธิการพิจารณาว่า จะมีการระบุประเด็นดังกล่าวไว้หรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ที่งดเว้นการทำไพรมารี่โหวตด้วยคำสั่งของ คสช.