2 ธุรกิจพันล.! อีกแห่ง บ.ให้เช่ารถ หลาน“ประยุทธ์”คู่ค้ารัฐ 62-64 รวม 174 ล.

2 ธุรกิจพันล.! อีกแห่ง บ.ให้เช่ารถ หลาน“ประยุทธ์”คู่ค้ารัฐ 62-64 รวม 174 ล.

เปิดธุรกิจอีกแห่ง “ปฐมพล จันทร์โอชา” ลูก “พล.อ.ปรีชา” หลาน “บิ๊กตู่” นั่ง กก.-ถือหุ้น บ.บีวิช คาร์ฯ ให้เช่ารถยนต์ คู่สัญญารัฐปี 62-64 รวม 64 โครงการ 174.82 ล้าน นับยอดรวม หจก.รับเหมาฯ “คอมเทมโพรารีฯ” เบ็ดเสร็จ 1,038 ล้าน

กรุงเทพธุรกิจรายงานแล้วว่า หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของนายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 3 แห่งในช่วงปี 2564 รวม 3 สัญญา วงเงิน 251.88 ล้านบาท หากนับรวมยอดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2564 เท่ากับว่าเป็นคู่สัญญารัฐรวมถึง 863.31ล้านบาท

อ่านข่าว : ปี 2564 หจก.หลาน“ประยุทธ์”คว้า 3 งานรัฐ 251 ล.-7 ปี 863 ล.

อย่างไรก็ดีนอกเหนือจาก หจก.คอนเทมโพรารีฯ แล้ว นายปฐมพล ยังปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด อีกแห่ง

โดยบริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด ปรากฏข้อมูลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 64 โครงการระหว่างปีงบประมาณ 2562-2564 รวมวงเงิน 174.82 ล้านบาท แบ่งเป็น

ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 29 โครงการ วงเงิน 70.02 ล้านบาท โดยงานที่มีมูลค่าสูงสุดคือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ประกวดเช่าราคารถยนต์ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วงเงิน 9.15 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564

ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 28 โครงการ วงเงิน 93.43 ล้านบาท โดยงานที่มีมูลค่าสูงสุดคือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคาเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 26.26 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563

ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 11.37 ล้านบาท

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 พบว่า บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ทุนปัจจุบัน 240 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 50/42 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 27 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การใช้เช่ายานยนต์

ปรากฏชื่อ นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล นายชญานิน ปัตตพงศ์ นายนิกร ทั่งทอง นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา นายปฐมพล จันทร์โอชา และนายศิวพงศ์ บุญสาลี เป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล นายชญานิน ปัตตพงศ์ นายนิกร ทั่งทอง นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา นายปฐมพล จันทร์โอชา และนายศิวพงศ์ บุญสาลี ถือหุ้นเท่ากันทั้งหมด รายละ 16.6667%

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 303,229,635 บาท หนี้สินรวม 206,538,199 บาท รายได้รวม 36,503,283 บาท รายจ่ายรวม 63,312,640 บาท ขาดทุนสุทธิ 9,675,363 บาท

หากนับรวมยอดการจัดซื้อจัดจ้างของ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น และบริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด เท่ากับว่ามีเอกชนที่ปรากฎชื่อนายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นหุ้นส่วน/กรรมการ ชนะการประมูลโครงการของรัฐไปแล้ว ระหว่างปี 2558-2564 รวมวงเงินอย่างน้อย 1,038.13 ล้านบาท

กล่าวสำหรับนายปฐมพล ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน หจก./กรรมการบริษัทรวมอย่างน้อย 4 แห่ง ได้แก่ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด บริษัท มาซูมิ จำกัด และ บริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด