“จักรทิพย์” โผล่ร่วมทริป “บิ๊กป้อม” ลุยสกลนคร จับตาคุมอีสานเหนือ

“จักรทิพย์” โผล่ร่วมทริป “บิ๊กป้อม” ลุยสกลนคร จับตาคุมอีสานเหนือ

“พล.ต.อ.จักรทิพย์” โผล่ร่วมทริป “บิ๊กป้อม” เดินทางลงพื้นที่สกลนคร ตรวจดู “บึงหนองหาร” ด้วย สะพัดจับตาเข้า “พปชร.” คุมพื้นที่อีสานเหนือ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2564 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐฒนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.สกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ

โดยในการลงพื้นที่สกลนคร ของพล.อ.ประวิตร ครั้งนี้นอกจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วยังมีคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นอดีตนายทหารที่ใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ด้วย เช่น พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.ร.อ.พิเชษฐ์ ตานะเศรษฐ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้มอบหมายให้ดูงานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้ยังมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่มีกระแสข่าวว่าจะไม่ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) แต่ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลพื้นที่ภาคอีสานเหนือ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป ร่วมเดินทางมาด้วย

สำหรับกำหนดการลงพื้นที่ เมื่อเวลา 08.00 น. พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางถึง ห้องประชุม ภูริทัตโต อาคารโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ และแผนหลักการพัฒนา/ฟื้นฟู บึงหนองหาร จาก สทนช.

โดยบึงหนองหาร นับเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่ เป็นต้นน้ำของลำน้ำก่ำ ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ประชาชนในพื้นที่โดยรอบหนองหาร ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ 33 ตำบลในเขตจ.สกลนคร และจ.นครพนม ราษฎรได้ใช้ประโยชน์รวม 80,750 ครัวเรือน พล.อ.ประวิตรและคณะ ได้รับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและนิเวศสิ่งแวดล้อม จากกรมประมง ,การบริหารจัดการน้ำในหนองหาร การชะลอ หน่วง กักเก็บน้ำ จากกรมชลประทาน

การบรรเทาอุทกภัย การปรับภูมิทัศน์ แนวเขตการท่องเที่ยว โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งการกำหนดแนวเขตหนองหาร โดยกรมที่ดิน ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจรังวัดปักหลักเขตแล้วได้ระยะโดยรอบ 81.25 ก.ม. มีเนื้อที่ 76,322-0-38 ไร่และรับทราบ

การจัดการน้ำเสียเทศบาลสกลนคร และชุมชนรอบหนองหาร จาก ก.ทรัพย์ฯ ประกอบด้วย งานหลัก 4 ด้าน ได้แก่

1)การบำบัดและฟื้นฟูคุณภาพน้ำ

2)การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

3)การสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

4)การวิจัยและนวัตกรรม โดยได้ร่วมกับ ม.เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ในการดำเนินงาน พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย โดยกำชับให้ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เร่งรัดโครงการทั้งระยะสั้น จาก10 มาตรการรับมือฤดูฝน ซึ่งมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และโครงการระยะยาวที่รัฐบาลกำหนดในแผนแม่บทฯ 20 ปี เพื่อแก้ปัญหา อย่างยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำให้จังหวัด ,กรมชลประทาน และกรมประมง ร่วมมือกันบริหารจัดการหนองหาร ในการรับมือน้ำท่วม และใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อย่างทั่วถึง เร่งขับเคลื่อนปรับปรุง ฟื้นฟู หนองหารให้ได้จริงจังตามแผนงาน เพื่อหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จ.สกลนคร รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง และพัฒนากลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด อีกครั้งหนึ่ง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจสภาพพื้นที่ โดยรอบบึงหนองหาร เพื่อดูความคืบหน้าโครงการ และรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องซึ่งจะได้นำไปแก้ไข ปรับปรุงให้ได้ผลตามเป้าหมายของโครงการ และนโยบายรัฐบาล ต่อไป พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชม ชาวสกลนคร และขอบคุณ จ.สกลนคร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ที่เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูหนองหาร ร่วมกันด้วยดี ที่ผ่านมา จึงทำให้การแก้ปัญหา และการพัฒนามีความคืบหน้า อย่างน่าพอใจ