“อ.ประจักษ์”ชี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ-สร้างหลักการปกครองใหม่

“อ.ประจักษ์”ชี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ-สร้างหลักการปกครองใหม่

“อ.ประจักษ์”ชี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ-สร้างหลักการปกครองใหม่ ซัดตุลาการศาลรธน. ขึ้นรัฐธรรมนูญใหม่ โดยบุคคลที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน ทำลายอำนาจอธิปไตยของปวงชน

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันของแกนนำคณะราษฎร เข้าข่ายการกระทำที่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสั่งให้เลิกการกระทำรวมถึงการกระทำของเครือข่าย

นายประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่า คำตัดสินวันนี้ 1.เขียนรธน.ขึ้นมาใหม่เสียเอง โดยคณะบุคคลที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน
 

2.สร้างหลักการปกครองแบบใหม่ที่ออกนอกกรอบ constitutional monarchy (ระบอบรัฐธรรมนูญ)

3.ทำลาย/บิดเบือนหลักการ constitutional monarchy (ระบอบรัฐธรรมนูญ) ที่บัญญัติในรธน.ของไทยและสากล

4.ทำลายหลักการเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน