“กรุงเทพโพลล์” เผย 72% คนกังวลไฟเขียวเปิดผับบาร์ หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย.

“กรุงเทพโพลล์” เผย 72% คนกังวลไฟเขียวเปิดผับบาร์ หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย.

“กรุงเทพโพลล์” เผยผลสำรวจความหวังคนไทยกับการเปิดประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 พบประชาชน 51.1% หวังภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น แต่ 72% กังวลการอนุญาตให้เปิด “ผับ-บาร์-คาราโอเกะ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2564 กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“ความหวังคนไทยกับการเปิดประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,173คน 

เมื่อถามกรณีเรื่องที่หวังกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 2564 พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.1 หวังว่าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 43.4 หวังว่าจะเกิดผลดีกับธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ร้อยละ 42.7 หวังว่าจะสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน ร้อยละ 39.9 หวังว่ากระตุ้นการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว ร้อยละ 37.5 หวังว่าไม่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ ร้อยละ 20.2 หวังว่าสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างประเทศ นักลงทุนต่างประเทศ และร้อยละ 10.5 อื่นๆ เช่น ไม่ได้หวัง ไม่มีความเห็น ยังไม่อยากให้เปิด

เมื่อถามว่าการเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ท่านกังวลกับเรื่องใดว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 พบว่า เรื่องที่กังวลมากที่สุดคือ การอนุญาตให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ภายในวันที่ 1 ธ.ค. คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมาคือ การที่นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนครบแล้วมาจากประเทศที่ความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว คิดเป็นร้อยละ 66.5 ร้อยละ 62.4 การให้ 4จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว(กทม.-กระบี่-พังงา-ภูเก็ต) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ และ ร้อยละ 26.4 ยกเลิกเคอร์ฟิวทุกพื้นที่ เว้น 7 จังหวัดแดงเข้ม นอกจากนั้นเมื่อถามถึงความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากน้อยเพียงใด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.0 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

เมื่อถามว่า ในภาพรวมคิดว่าการเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย.นี้ ประเทศจะเป็นอย่างไร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 46.3 คิดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ร้อยละ 27.5 คิดว่าจะทำให้แย่ลง ส่วนร้อยละ 26.2 คิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

“กรุงเทพโพลล์” เผย 72% คนกังวลไฟเขียวเปิดผับบาร์ หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย.