กกต.เปิดสายด่วน 1444-โซเชียลฯ อำนวย ปชช.รองรับการเลือกตั้ง “อบต.”

กกต.เปิดสายด่วน 1444-โซเชียลฯ อำนวย ปชช.รองรับการเลือกตั้ง “อบต.”

“กกต.” เปิดสายด่วน 1444 พร้อม “โซเชียลมีเดีย” อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รองรับการเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกสภา “อบต.”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าว แจ้งให้บริการประชาชนโดยเปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักงาน กกต. เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต. โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

กรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูล สำนักงาน กกต.จะดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ สำนักงาน กกต. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ว่า “ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”

ประชาชนที่ประสงค์จะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เว็บไซต์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งแอพพลิเคชั่น “สมาร์ทโหวต (Smart Vote)” แอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444

กกต.เปิดสายด่วน 1444-โซเชียลฯ อำนวย ปชช.รองรับการเลือกตั้ง “อบต.”