บัตร 2 ใบพรรคเฉพาะกิจหายเพียบ! “ชินวรณ์” วิเคราะห์ 5 ปัจจัย ปชป.ขาขึ้น

บัตร 2 ใบพรรคเฉพาะกิจหายเพียบ! “ชินวรณ์” วิเคราะห์ 5 ปัจจัย ปชป.ขาขึ้น

“ชินวรณ์” วิเคราะห์ 5 ปัจจัย “ปชป.” ขาขึ้น “จุรินทร์” แคนดิเดตว่าที่ “นายกฯ” แน่นอน เชื่อ “บัตร 2 ใบ” พรรคเฉพาะกิจหายเพียบ-โอกาสเป็นของพรรคเรา มั่นใจยามวิกฤติ นักประชาธิปไตยสู้กันด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคง

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการที่สื่อมวลชนหลายแขนงได้นำข้อวิเคราะห์ของตนจากการกล่าวในการประชุม ส.ส.ภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ชนะ  ต้องชนะในภาคใต้ก่อน  และตนเชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีกระแสที่ดีขึ้นตามลำดับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ จะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นแคนดิเดตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปแน่นอนด้วยเหตุผลหลัก 5 ประการ

1) สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีกระแสความสงบ จบที่ลุงตู่  วันนี้ชัดเจนว่าความสงบที่ยั่งยืนต้องเกิดจากบ้านเมืองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้น ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ชัดเจนตลอดมา  

2) ระบบการเลือกบัตรเบอร์เดียวแบบสัดส่วนผสม มีพรรคการเมืองส่งคนมาสมัคร 30-40 คน ต่างรุมด่าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อหวังส่วนแบ่งคะแนนไปให้พรรคตนเอง หลังจากวันเลือกตั้งต่างสาบสูญไปแล้ว และต่อไปหากใช้ระบบการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ  พรรคเฉพาะกิจคงหายไปเยอะ  โอกาสพรรคของเรา คนของเรา เป็นเสรีภาพของประชาชนผู้เลือกมากขึ้น อิทธิพลการซื้อเสียงจะลดลง         

3) การร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นการยืนยันหลักการการยึดมั่นประโยชน์ของประเทศ มากกว่าผลประโยชน์ของพรรค หรือตนเอง  พรรคจึงต้องทำหน้าที่ประคับประคองให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้  และบัดนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถขับเคลื่อนนโยบายว่าทำได้ไวทำได้จริง เช่น นโยบายด้านเศรษฐกิจ หรือนโยบายทางการเมืองที่มุ่งมั่นจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

4) การประกาศของมวลสมาชิกพรรคและข้อเสนอของประชามติหลายสำนักที่สนับสนุนให้ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นผู้ที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี  เป็นกระแสที่มีพื้นฐานทางทฤษฏีสนับสนุนชัดเจน อาทิ พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ การเสนอตัวนายกรัฐมนตรีจึงชัดเจน ไม่ต้องไปหาเหมือนพรรคอื่น  ท่านจุรินทร์เป็นนักการเมืองน้ำดีคนหนึ่งของประเทศ มีประสบการณ์ทางการเมือง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมามากที่สุด 

5)  พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนาในทุกด้าน ตามยุทธศาสตร์ 3 ขา ขารัฐมนตรี  ขาพรรคและขา ส.ส.ในสภา ที่แสดงบทบาทที่ชัดเจน กว่าทุกพรรคในช่วงที่ผ่านมา  โดยเฉพาะข้อเสนอเสนอทางยุทธศาสตร์ ทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดีย และยุทธศาสตร์การสร้างพรรคเสรีนิยม ที่เป็นพรรคการเมืองสากลที่แท้จริงต่อไป   

นายชินวรณ์ กล่าวว่า หวังว่าข้อเสนอของตนจักเป็นข้อเสนอที่ได้รับการวิเคราะห์วิจารณ์จากทุกฝ่ายด้วยความจริงใจ  และเชื่อมั่นศรัทธาในมวลสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนทั้งหลายว่าทุกคนเป็นนักประชาธิปไตย แต่เมื่อถึงเวลาวิกฤติหรือจะต้องสู้ศึกไปด้วยกัน  ทุกคนจะรวมพลังกันด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคงเสมอมาและตลอดไป