ก่อนอุทธรณ์พิพากษาคดี กปปส.! ทรัพย์สิน 57 ล. “สมบัติ ธำรงธัญวงศ์”

ก่อนอุทธรณ์พิพากษาคดี กปปส.! ทรัพย์สิน 57 ล. “สมบัติ ธำรงธัญวงศ์”

พลิกทรัพย์สินรวม 57 ล้าน! “สมบัติ ธำรงธัญวงศ์” นั่งเก้าอี้อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ 3 ปี มีแหวนเพชร 10 กะรัต 3 ล้าน แหวนไพริน 16 กะรัต 2 ล้าน ก่อนศาลอุทธรณ์นัดพิพากษาคดีกบฏ กปปส. 20 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายสมบัติ แจ้งมีทรัพย์สิน 28,252,023 บาท ได้แก่ เงินฝาก 7 บัญชี 4,254,798 บาท เงินลงทุน 15,037,383 บาท ส่วนใหญ่เป็นกองทุนจัดการหลักทรัพย์ ส่วนสิทธิและสัมปทาน รวมมูลค่า 3,509,842 บาท เป็นประกันชีวิต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) รวมมูลค่า 5,450,000 บาท ที่น่าสนใจ เช่น แหวนเพชร 10 กะรัต 1 วง ได้มาปี 2539 มูลค่า 3 ล้านบาท แหวนไพลิน 16 กะรัต 1 วง ได้มาปี 2539 มูลค่า 2 ล้านบาท เป็นต้น ไม่มีหนี้สิน

แจ้งมี รายได้ต่อปีโดยประมาณ 4,190,000 บาท เป็นเงินเดือน 3.6 ล้านบาท ค่าขายหนังสือ 2 แสนบาท ค่าสอนพิเศษ 2.7 แสนบาท เงินปันผล, ดอกเบี้ย 1.2 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 9.3 แสนบาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 3 แสนบาท เบี้ยประกัน 2.5 แสนบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1.5 แสนบาท เงินบริจาค+เบ็ดเตล็ด 1 แสนบาท เงินอุดหนุนการศึกษา 70,000 บาท อุปการะหลาน 60,000 บาท แจ้งมีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีภาษีที่ผ่านมา 4,220,596 บาท

ส่วน นางเรวดี ธำรงธัญวงศ์ มีทรัพย์สิน 28,931,283 บาท ได้แก่ เงินฝาก 10 บัญชี 1,507,640 บาท เงินลงทุน 1,004,721 บาท มีที่ดิน 2 แปลง มูลค่ารวม 11 ล้านบาท บ้าน 1 หลัง ใน กทม. มูลค่า 9 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,978,922 บาท ส่วนใหญ่เป็นประกันชีวิต ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) รวมมูลค่า 4,440,000 บาท ที่น่าสนใจ เช่น แหวนเพชร 4 กะรัต 1 วง 1.5 ล้านบาท สร้อยคอเพชร 1 เส้น 1.2 ล้านบาท เป็นต้น ไม่มีหนี้สิน

แจ้งมี รายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,030,000 บาท เป็นรับจากมรดก 2 ล้านบาท และเงินปันผล, ดอกเบี้ย 30,000 บาท มีรายจ่ายรวม 6.2 แสนบาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 4.2 แสนบาท เบี้ยประกัน 1.6 แสนบาท เงินบริจาค+เบ็ดเตล็ด 40,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 57,183,306 บาท ไม่มีหนี้สิน

สำหรับนายสมบัติ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2556-2559 เป็น ผอ.ศูนย์อาเซี่ยน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปี 2555-2559 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และช่วงระหว่างปี 2559 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นอกจากนี้ระหว่างปี 2556-2557 นายสมบัติ ยังเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นแกนนำของกลุ่ม กปปส. ขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันตกเป็นหนึ่งในจำเลยคดีกบฏจากการชุมนุม กปปส. โดยศาลอาญา (ชั้นต้น) พิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์ นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 20 ต.ค. 2564