นายกฯ ปลื้ม “คลองโอ่งอ่าง” กลับมาเปิดให้บริการ เตรียมจัดงาน "ลอยกระทง"

นายกฯ ปลื้ม “คลองโอ่งอ่าง” กลับมาเปิดให้บริการ เตรียมจัดงาน "ลอยกระทง"

นายกฯ ปลื้ม “คลองโอ่งอ่าง” กลับมาเปิดให้บริการแล้ว สอดคล้องกับนโยบายผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเปิดประเทศ เตรียมจัดงาน "ลอยกระทง" 19-21 พ.ย. 64

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ต่อกรณีการเปิดถนนคนเดิน คลองโอ่งอ่าง อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น

นายกฯ ปลื้ม “คลองโอ่งอ่าง” กลับมาเปิดให้บริการ เตรียมจัดงาน "ลอยกระทง"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและยินดีที่มีการตอบรับตามนโยบายรัฐบาลประกาศผ่อนปรนให้กิจกรรมและกิจการทางเศรษฐกิจในบางประเภท ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า จะเป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

อย่างไรก็ดี ขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามมาตรการ COVID-Free Setting ป้องกันโรคโควิด – 19 ที่รัดกุม 

อ่านข่าว : พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด

นายกฯ ปลื้ม “คลองโอ่งอ่าง” กลับมาเปิดให้บริการ เตรียมจัดงาน "ลอยกระทง"

นอกจาก "คลองโอ่งอ่าง" ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จนได้รับได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Awards จาก โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme: UN-HABITAT) แล้ว

ที่ผ่านมา นายกฯ ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน โดยได้ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคูคลอง ของคลองต่าง ๆ ในเมืองอย่างต่อเนื่อง อาทิ คลองช่องนนทรี คลองเปรมประชากร คลองคูเมืองเดิม คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม และคลองรอบกรุง พื้นที่รอบคลองเหล่านี้ได้รับการพลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตชีวา

บ้านเรือนได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม ไม่ขวางทางน้ำ มีเขื่อนระบายน้ำ เพิ่มพื้นที่สาธารณะให้กับคนเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพิ่มช่องทางการคมนาคม บำบัดน้ำเสีย แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจให้ประชาชน

นายกฯ ปลื้ม “คลองโอ่งอ่าง” กลับมาเปิดให้บริการ เตรียมจัดงาน "ลอยกระทง"

อนึ่ง ถนนคนเดินบริเวณ "คลองโอ่งอ่าง" จะเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00 - 20.00 น. มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ พายเรือคายัค รับชมทัศนียภาพสองฝั่งคลอง ชมภาพสตรีทอาร์ทบนถนนคนเดิน การแสดงจากประชาชนทั่วไป และมีซุ้มขายอาหารและสินค้า

ทั้งนี้ กทม. ได้จัดมาตรการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับผู้ค้า ผู้ประกอบการและผู้ที่จัดกิจกรรมต่างๆ ทุกราย เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคน และในเดือนพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ กทม.ได้เตรียมจัดงาน "วันลอยกระทง" คลองโอ่งอ่าง ในระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย. 64 ด้วย