พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด

พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด

เปิดภาพชุดสีสันถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังมาตรการคลายล็อกดาวน์ "โควิด"

กลับมาเปิดเป็นทางการอีกครั้ง สำหรับถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" เขตสัมพันธวงศ์ ภายกรุงเทพมหานคร(กทม.) ปิดให้บริการไปกว่า 6 เดือน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ล่าสุด กทม.มีประกาศผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมและกิจการบางประเภทได้มากขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด

"คลองโอ่งอ่าง" จะเปิดในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00–20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเคอร์ฟิว จะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของทุกคน โดยผู้ค้าหรือประกอบการทุกรายได้รับการตรวจคัดกรอง (ATK) ทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวผู้ค้าและแสดงผลการตรวจคัดกรองทุกครั้งขณะทำการค้า และสำหรับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง เป็นต้น 

อ่านข่าว : กทม.เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ เตรียมเปิด "คลองโอ่งอ่าง" ฟื้นท่องเที่ยว 15 ต.ค.นี้

พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด

ขณะที่กิจกรรมภายในถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" จะเปิดให้ประชาชนพายเรือคายัคฟรีอีกครั้ง โดยมีเรือบริการ 15 ลำ รอบละ 30 นาที สามารถรับบัตรคิวได้ที่ท่าน้ำหน้าร้านสะพานเหล็กสแควร์ ถ่ายภาพสตรีทอาร์ท ผลงานศิลปะที่สวยงามสะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน บริเวณกำแพงทางเดินริมคลอง ช่วงสะพานภานุพันธ์ถึงสะพานดำรงสถิตย์ รวมถึงการแสดงกิจกรรมการละเล่นต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรี ดนตรีเปิดหมวก การแสดงของเยาวชน และประชาชนทั่วไป 

พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด

พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด

สำหรับในอดีต "คลองโอ่งอ่าง" เป็นช่วงคลองสัญจรที่สำคัญของฝั่งพระนคร ประกอบด้วย ชุมชนตลอดช่วงสองฝั่งริมคลอง และถือเป็นแหล่งขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวจีนและมอญที่สำคัญเมือง จึงเป็นข้อสันนิษฐานของชื่อ "คลองโอ่งอ่าง" ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการสร้างสะพานหันที่ถอดรูปแบบสะพานริอัลโต เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญในยุคนั้น

พลิกฟื้นถนนคนเดิน "คลองโอ่งอ่าง" กระตุ้นศก.-ท่องเที่ยว หลังคลายล็อกโควิด

จนเมื่อเมืองได้ขยายตัวมากขึ้น ความสำคัญของคลองได้ลดลง การสัญจรส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบไปใช้บนถนน ทำให้เกิดชุมชนแออัดโดยรอบคลองและแปรเปลี่ยนสภาพเป็นคลองระบายน้ำทิ้ง โดยเฉพาะในทางทิศเหนือของสะพานภาณุพันธุ์ไปจรดสะพานรพีพัฒนภาค ที่มีการวางหลังคาสังกะสีปิดผิวคลองทั้งหมด

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2558 กทม.ได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆ บริเวณริมคลองโอ่งอ่างที่ถูกบดบังทัศนียภาพมานานกว่า 40 ปี เพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนคนเดิน และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

Photographer วันชัย ไกรศรขจิต (Wanchai Kraisornkhajit)

#NationPhoto #ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง #กรุงเทพมหานคร #โควิด-19 #พายเรือคายัค #สตรีทอาร์ท