“กรณ์”หนุนราชการไทย เลิกใช้กระดาษหลัง มท.ไม่ใช้สำเนาบัตร ปชช.-ทะเบียนบ้าน

“กรณ์”หนุนราชการไทย เลิกใช้กระดาษหลัง มท.ไม่ใช้สำเนาบัตร ปชช.-ทะเบียนบ้าน

“กรณ์” หนุนราชการไทย เลิกใช้กระดาษ หลัง “มหาดไทย” ยกเลิกใช้สำเนาเอกสารบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อกับราชการ

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวถึงกรณี กระทรวงมหาดไทย (มท.) ยกเลิกการใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี และได้หยิบยกขั้นตอนสำคัญที่จะส่งผลดีต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสรุปโดย นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษานโยบายด้านเทคเพื่อเศรษฐกิจดิติทัล พรรคกล้า - KLA Party ได้สรุปไว้ 3 ข้อคือ

1. การพิสูจน์ตัวตนของผู้รับบริการ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเจ้าของตัวจริง ส่วนใหญ่ใช้การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หากเป็นให้บริการโดยเจอหน้ากัน หน่วยงานควรมีเครื่องอ่านบัตรประชาชน เพื่ออ่านข้อมูลในชิปของบัตรประชาชน เป็นการพิสูจน์ว่าใบหน้าและข้อมูลบนบัตรเป็นของจริง ไม่ใช่บัตรปลอม หากเป็นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ที่ยังไม่เคยมีการพิสูจน์ตัวตนผ่าน App นั้นมาก่อน จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัลกับตัวช่วยอื่น เช่นแอ๊ปอื่นที่เคยพิสูจน์ตัวตนของบุคคลนั้นมาก่อน ดังที่ทำกันอยู่กับ NDID แต่ก็สามารถพิสูจน์เฉพาะบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนกับเครือข่ายของ NDIDมาก่อนหน้าแล้ว จึงมีข้อมูลอยู่ในวงจำกัด หรือส่งข้อมูลที่จำเป็นไปพิสูจน์กับกระทรวงมหาดไทยในโครงการพิสูจน์ใบหน้าทางดิจิทัล (ผ่านครมแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ให้บริการได้)

อ่านข่าว : ยกเลิกสำเนา "บัตรประชาชน" เช็คข้อดีบัตรแบบ Smart card ทำอะไรได้บ้าง?

2. การตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารประกอบ ว่ามีคุณสมบัติตามที่ต้องการจริงหรือไม่ ยื่นเป็นเอกสารและเซ็นรับรองความถูกต้อง โดยมีเอกสารต้นฉบับที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ อย่างไรก็ดี การที่ต้องมีเอกสารประกอบจำนวนมาก ก็เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้รับบริการ และเอกสารที่เป็นกระดาษก็ยังสามารถปลอมแปลงได้อีก ไม่ต้องมีเอกสารประกอบที่เป็นกระดาษ แต่สามารถตรวจสอบทางดิจิทัลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานให้บริการหรือแอ๊ปที่ให้บริการสามารถส่งข้อมูลไปตรวจสอบจากการเชื่อมต่อที่ออกแบบไว้แล้ว กับหน่วยงานที่ออกเอกสาร หรือผู้รับบริการสามารถเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลายเซ็นดิจิทัลของผู้ออกเอกสารที่เคยขอไว้แล้ว ในวอลเล็ตของตัวเอง และสามารถส่งเอกสารนั้นทางดิจิทัลพร้อมลายเซ็นที่ตรวจสอบทางดิจิทัลได้ แต่ทั้งหมดนี้ต้องมีการออกแบบให้รองรับไว้ก่อน

3. การทำธุรกรรมที่ร้องขอ สามารถทำตามขั้นตอนปกติ หรือออกแบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนปกติ โดยมีผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอน จะต้องมีการส่งเรื่องไปตามขั้นตอน ตามหน่วยงานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะส่งแบบเป็นกระดาษหรือทางดิจิทัล ก็ยังมีขั้นตอนที่มีผู้ตรวจสอบและอนุมัติอยู่ดี ผ่านกระบวนการพิจารณาแบบอัตโนมัติ โดยใช้กระบวนการในระบบจัดการและอนุมัติโดยไม่ต้องผ่านคน ซึ่งวิธีนี้จะลดขั้นตอน ลดเวลา ลดคอร์รัปชัน และลดต้นทุนได้มากมาย และสามารถจัดการโดยระบบกลางแล้วจึงส่งผลลัพธ์ให้ต้นสังกัดอีกที

“ที่สำคัญ เราไม่ควรจะคิดแค่ว่าไม่มีสำเนาบัตรประชาชนแล้วจบ แต่ควรคิดต่อเนื่องไปถึงการที่ทำธุรกรรมทุกอย่างโดยไม่มีกระดาษเลย เป็น paperless เต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัวได้ครับ” หัวหน้าพรรคกล้า กล่าว