ยกเลิกสำเนา "บัตรประชาชน" เช็คข้อดีบัตรแบบ Smart card ทำอะไรได้บ้าง?

ยกเลิกสำเนา "บัตรประชาชน" เช็คข้อดีบัตรแบบ Smart card ทำอะไรได้บ้าง?

จากกรณีประกาศยกเลิกการเรียกขอ สำเนา "บัตรประชาชน" และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อทางราชการต่างๆ ชวนรู้รายละเอียดเรื่องนี้ชัดๆ พร้อมส่องข้อดีบัตรประชาชนแบบ Smart Card ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนยังไงบ้าง?

หลังจากที่กรมการปกครองมีคำสั่งให้ทั้งประเทศ “ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการดำเนินการเรื่องเอกสาร และยกระดับการทำงานตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อให้เป็น “รัฐบาลดิจิทัล”

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนรู้ "บัตรประชาชน" แบบ Smart Card ดีอย่างไร เก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรไว้บ้าง?

 

  • เช็ครายละเอียด ประกาศยกเลิกใช้สำเนา "บัตรประชาชน"

ก่อนอื่นเราขอสรุปการชี้แจงให้ทราบชัดๆ อีกครั้งว่า ในประกาศยกเลิกการเรียกขอสำเนาฯ จากกรมการปกครองนั้น มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง?

1. ให้ยกเลิกการขอ “สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน” จากผู้ยื่นขออนุมัติ จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือดำเนินการสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

2. หากจำเป็นต้องใช้ “สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน” เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการใดๆ ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำเอกสารเอง โดยห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

3. กรณีมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินการแทน ผู้รับมอบเอกสาร “ต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน” ของผู้มอบอำนาจ ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเองด้วย เพราะต้องใช้ประกอบในการพิจารณา

 

 

  • บัตรประชาชน Smart Card เป็นอย่างไร?

บัตรประชาชนแบบ Smart Card คือบัตรที่มี “ชิปการ์ด” รูปแบบ IC (Integrated Circuit) อยู่ภายใน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและประมวลผล มีความปลอดภัยสูงในการอ่านและเขียนข้อมูลเพิ่มเติม 

 

  • มีข้อมูลอะไรบ้างอยู่บนบัตรประชาชน Smart Card?

1. มีชิปการ์ดขนาดเล็กบรรจุอยู่บนบัตรประชาชน

2. ภายในชิปการ์ดมีข้อมูลพื้นฐานในการยืนยันตัวตน ได้แก่ ชื่อ-สกุล, วัน-เดือน-ปีที่เกิด, เพศ, ที่อยู่ปัจจุบัน, สัญชาติ, ศาสนา, ลายพิมพ์นิ้วมือ, ภาพใบหน้า และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. มีระบบปฏิบัติการโอเอส และแอพฯ เพื่อเข้าใช้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ใช้ทดแทนประเภทบัตรสำคัญต่างๆ ทางราชการ เช่น บัตรประกันสังคม, บัตรทองประกันสุขภาพ, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, บัตรประจำตัวราชการ เป็นต้น อีกทั้งในอนาคตอาจใช้ บัตรประชาชน Smart Card แทนหนังสือเดินทางได้

 

 

  • ข้อดีของบัตรประชาชนแบบ Smart Card

1. สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลข้อมูลของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ,  ประวัติการศึกษา, อาชีพ, ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการทางราชการ

2. สามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการติดต่อกับทางองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารอื่นๆ อีก หากมีบัตรใบนี้เพียงใบเดียวก็สามารถดำเนินการทางราชการได้เลย

3. สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้โดยผิดพลาดน้อยมาก เช่น การยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ, การพิสูจน์ตัวตนบุคคล เป็นต้น เพราะข้อมูลเหล่านี้ได้มีการเก็บบันทึกไว้ตั้งแต่ตอนที่ทำบัตรครั้งแรกแล้ว

4. สามารถนำไปแสดงตน และใช้ในการเข้าถึงการบริการต่างๆ ได้แก่ การเลือกตั้ง, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ และธุรกรรมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์

5. สามารถใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร, สมัครบัตรเครดิต, สมัครบัตรกดเงินสด เป็นต้น

---------------------------

อ้างอิง: กรมการปกครอง, ธนาคารกรุงไทย