กมธ.ร่างพ.ร.บ.อุ้มหาย เร่งดันเข้าร่างเข้าสภาวาระ 3 พ.ย.นี้

กมธ.ร่างพ.ร.บ.อุ้มหาย เร่งดันเข้าร่างเข้าสภาวาระ 3 พ.ย.นี้

กมธ.ร่างพ.ร.บ.อุ้มหาย คาดพิจารณาวาระ2 เสร็จสิ้นต.ค.นี้ เตรียมดันเข้าร่างเข้าสภาวาระ 3 พ.ย.นี้ เชื่อองค์กรระดับประเทศจับตา

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย  หรือ กฎหมายอุ้มหาย แถลงถึงการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ว่า ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการไว้ให้ความเห็นต่อร่างกฏหมายที่ผ่านสภาทั้ง 4 ฉบับ

โดยจะพิจารณาร่างทั้ง 4 ฉบับ แต่จะนำร่างของรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งก่อนที่จะพิจารณาเป็นรายมาตราได้มีการรับฟังความเห็นจากผู้ประเทศและคณะที่ปรึกษา เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในชั้นกรรมาธิการ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นที่คาดหวังของสังคมสื่อมวลชนและกลุ่มสิทธิมนุษยชน ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีกฎหมายเป็นที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศ เป็นที่ยอมรับของประชาชนที่ประสบปัญหาถูกอุ้มหายถูกซ้อมทรมานที่มีมาในอดีตให้มีผลบังคับใช้

โดยทางคณะกรรมาธิการจะพิจารณาในวาระที่สองให้เสร็จสิ้นภายในเดือนต.ค.นี้ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาในช่วงเดือนพ.ย. แต่การพิจารณาจะต้องทำอย่างรอบคอบ และอาจจะเพิ่มวันประชุม

“ยืนยันว่าคณะกรรมาธิการมีความตั้งใจที่จะให้กฎหมายฉบับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ และจะต้องอนุมัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ไปลงนามไว้” นายชวลิต กล่าว

ด้านนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 4 กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้สังคมต้องการและมีองค์กรระดับประเทศจำนวนมากที่มีการติดตามเรื่องนี้อยู่ และโลกก็กำลังจับตามองว่ากฎหมายฉบับนี้

ซึ่งคณะกรรมาธิการฯมีความตั้งใจในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบต่อไปในสมัยหน้า เพราะเป็นกฎหมายที่สังคมรอคอยมายาวนาน โดยกฎหมายฉบับนี้จะต้องไม่ใช่กฎหมายเพื่อคนบางคน แต่ต้องการสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าประกาศใช้สังคมไทยจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น