"พรรคเล็ก" ถามกกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ใช้กติกาไหน?

"พรรคเล็ก" ถามกกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ใช้กติกาไหน?

"พรรคเล็ก" ถามกกต.เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ใช้กติกาไหน เชื่อรับลูกสัญญาณยุบสภา จี้เร่งทีมกฎหมายแก้ระเบียบ-รับฟังความเห็น

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย พรรคพลังท้องถิ่นไท ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคได้รับหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งส่งหนังสือถึงหัวหน้าพรรคการเมือง ระบุให้เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปแล้ว 

แต่มีคำถามว่า จะให้พรรคเตรียมความพร้อมภายใต้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับใด เนื่องจากขณะนี้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ถูกแก้ไขว่าด้วยระบบเลือกตั้ง และรอการประกาศใช้ หลังจากนั้นรัฐสภาต้องพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.รวมถึง ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ดังนั้น กรณีที่ กกต.แจ้งให้พรรคการเมืองเตรียมพร้อมแม้จะเป็นการแจ้งตามขั้นตอนธุรการ แต่ควรมีหลักให้พรรคการเมืองปฏิบัติอย่างชัดเจน

นายโกวิทย์ กล่าวด้วยว่า กกต.มีบทบาทต่อการทำร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เสนอต่อรัฐสภา ตามกฎหมายต้องรับฟังความเห็นหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพรรคการเมือง

ตนขอตั้งคำถามว่า กกต.ได้จัดทำไว้แล้วหรือไม่ หรือมองว่าไม่สามารถทำได้ทันก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้มีสัญญาณเกิดจากหลายฝ่ายรวมถึงความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาล ดังนั้น กกต.ควรทำหน้าที่ของตนเองให้ดี รวมถึงการเฝ้าระวัง เตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในหลายพื้นที่ที่ขณะนี้พบการกระทำที่ส่อความไม่โปร่งใส หรือบางพื้นที่จะขอให้มีการเลือกตั้งในวันอื่นที่นอกจาก กกต.กำหนด เพราะสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

"กกต.ควรเร่งทำงานด้านกฎหมายที่จะแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และรับฟังความเห็นตามกฎหมาย รวมถึงเตรียมความพร้อมอื่นๆ เช่น การกำหนดเขตเลือกตั้ง การคำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อให้พร้อม ไม่ให้เกิดปัญหา รวมถึงกำหนดรายละเอียดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับพรรคการเมือง ผมไม่ทราบว่าที่ กกต.ส่งหนังสือถึงหัวหน้าพรรคการเมือง ได้รับสัญญาณอะไรมาจากรัฐบาลหรือไม่ แต่การยุบสภา เลือกตั้งใหม่ มีความเป็นไปได้ในสถานการณ์นี้ แต่จะให้เตรียยมแบบไหน กฎหมายไหนที่พรรคการเมืองต้องนำมาปฏิบัติ" นายโกวิทย์ กล่าว