"ปธ.นโยบาย พทท." ข้องใจ "กกต." ให้เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ตามกม.ฉบับใด

"ปธ.นโยบาย  พทท." ข้องใจ "กกต." ให้เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ตามกม.ฉบับใด

ปธ.ยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย พรรคพลังท้องถิ่นไท ถาม "กกต." ให้เตรียมพร้อมเลือกตั้ง แต่กฎหมายใหม่ที่ให้ปฏิบัติอยู่ไหน ระบุ ตอนนี้รธน.60 แก้ไขระบบเลือกตั้ง ต้องแก้กฎหมายลูกให้บังคับพร้อมใช้

         นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย พรรคพลังท้องถิ่นไท  (พทท.) ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคได้รับหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งส่งหนังสือถึงหัวหน้าพรรคการเมือง ระบุให้เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป แล้ว  แต่มีคำถามว่า จะให้พรรคเตรียมความพร้อมภายใต้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับใด เนื่องจากขณะนี้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ถูกแก้ไขว่าด้วยระบบเลือกตั้ง และรอการประกาศใช้ หลังจากนั้นรัฐสภาต้องพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  รวมถึง ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข  ดังนั้นกรณีที่กกต. แจ้งให้พรรคการเมืองเตรียมพร้อมแม้จะเป็นการแจ้งตามขั้นตอนธุรการ แต่ควรมีหลักให้พรรคการเมืองปฏิบัติอย่างชัดเจน

          นายโกวิทย์ กล่าวด้วยว่า กกต. มีบทบาทต่อการทำร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เสนอต่อรัฐสภา ตามกฎหมายต้องรับฟังความเห็นหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพรรคการเมือง ตนขอตั้งคำถามว่า กกต. ได้จัดทำไว้แล้วหรือไม่ หรือมองว่าไม่สามารถทำได้ทันก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้มีสัญญาณเกิดจากหลายฝ่ายรวมถึงความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาล ดังนั้นกกต. ควรทำหน้าที่ของตนเองให้ดี รวมถึงการเฝ้าระวัง เตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในหลายพื้นที่ที่ขณะนี้พบการกระทำที่ส่อความไม่โปร่งใส หรือบางพื้นที่จะขอให้มีการเลือกตั้งในวันอื่นที่นอกจากกกต.กำหนด เพราะสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

 

 

          “กกต. ควรเร่งทำงานด้านกฎหมายที่จะแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และรับฟังความเห็นตามกฎหมาย รวมถึงเตรียมความพร้อมอื่นๆ เช่น การกำหนดเขตเลือกตั้ง การคำนวณคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อให้พร้อม ไม่ให้เกิดปัญหา รวมถึงกำหนดรายละเอียดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับพรรคการเมือง ผมไม่ทราบว่าที่กกต.ส่งหนังสือถึงหัวหน้าพรรคการเมือง ได้รับสัญญาณอะไรมาจากรัฐบาลหรือไม่ แต่การยุบสภา เลือกตั้งใหม่ มีความเป็นไปได้ในสถานการณ์นี้ แต่จะให้เตรียยมแบบไหน กฎหมายไหนที่พรรคการเมืองต้องนำมาปฏิบัติ” นายโกวิทย์ กล่าว.