"นายกฯ"อวยพร ขรก.เกษียณ ขอให้มีความสุข รักษาสุขภาพ

"นายกฯ"อวยพร ขรก.เกษียณ ขอให้มีความสุข รักษาสุขภาพ

"โฆษกรัฐบาล" เผย “นายก”อวยพร ขรก. เกษียณ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ให้รักษาสุขภาพ ขอบคุณการส่งมอบประสบการณ์ให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติหน้าที่ต่อ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม ฝากอวยพรถึงข้าราชการที่ครบวาระเกษียณอายุราชการทุกคน ซึ่งวันนี้ 30 กันยายน จะเป็นการทำงานวันสุดท้าย และถือเป็นวันสิ้นสุดอายุราชการของข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี หรือ “เกษียณอายุราชการ” หลังจากนี้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการแล้ว อยู่กับครอบครัว ลูกหลาน ญาติพี่น้อง อย่างมีความสุข สามารถดำเนินชีวิตอย่างอิสระ 

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและมีอายุยืนยาว รวมทั้งเก็บความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและความเสียสละสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจที่จะติดตัวข้าราชการที่เกษียณอายุราชการทุกคนและครอบครัวตลอดไป

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณข้าราชการหลายท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ แต่ยังส่งต่อความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นคลังสมองสำหรับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาและบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อราชการประเทศชาติ และแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและข้าราชการรุ่นใหม่ต่อๆ ไปได้