นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจ "น้ำท่วม" สุโขทัย ยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจ "น้ำท่วม" สุโขทัย ยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจ "น้ำท่วม" สุโขทัย ชี้รัฐบาลได้สั่งการให้ส่วนราชการสำรวจความเสียหายเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างครบถ้วน ยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

วันนี้ (26 กันยายน 2564) เวลา 12.10 น. ณ วัดบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ภายหลังการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจาก "น้ำท่วม" พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สักการะหลวงพ่อสามพี่น้อง และหลวงพ่อขาว เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีสนทนาธรรมกับพระภารุพงษ์ ภานุวิโส รองเจ้าอาวาสวัดบ้านซ่าน โดยเจ้าอาวาสได้สอบถามนายกรัฐมนตรีว่า

จากการลงพื้นที่ปริมาณน้ำเยอะไหม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า น้ำเยอะได้รับผลกระทบจากพายุทำให้มีน้ำฝนตกลงมาปริมาณมาก ส่งผลให้ท่วมในหลายพื้นที่ รัฐบาลจะเร่งดำเนินการสำรวจและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องวางแผนแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าว : "นายกฯ" เร่งเยียวยาน้ำท่วม "สุโขทัย" พบ30ส.ส.แห่ต้อนรับ

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจ "น้ำท่วม" สุโขทัย ยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

จังหวัดสุโขทัย ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีฝนตกหนักกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทำให้การระบายน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำล้นในหลายแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำแม่มอก อ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ได้ไหลลงมารวมกับปริมาณน้ำท่าในลำคลองธรรมชาติด้านท้ายอ่าง

ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งปริมาณของลำน้ำขนาดหน้าตัดแม่น้ำยมตอนเหนือมีความกว้างจุลำน้ำประมาณ 2,000 ลบ.ม./วินาที และค่อย ๆ มีขนาดแคบลง สภาพหน้าตัดในช่วงที่ผ่านตัวเมืองสุโขทัยรองรับอัตราการไหลได้ไม่เกิน 342 ลบ.ม./วินาที ทำให้บ่อยครั้งเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจ "น้ำท่วม" สุโขทัย ยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 9 อําเภอ 64 ตําบล 349 หมู่บ้าน มีเกษตรกรที่ประสบภัย 14,464 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรประสบภัย 213,661 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 169,297 ไร่ แยกตามชนิดพืช ดังนี้

  1. ข้าว ประสบภัย 186,968 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 150,774 ไร่
  2. พืชไร่ พืชผัก ประสบภัย 23,992 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 16,761 ไร่ 
  3. ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ประสบภัย 2,701 ไร่

คาดว่าจะเสียหาย 1,762 ไร่ ด้านประมงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านประมง 8 อําเภอ 47 ตําบล 213 หมู่บ้าน เกษตรกร 2,504 ราย พื้นที่ 3,087.25 ไร่ จํานวนบ่อเลี้ยง 2,745 บ่อ 

 

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจ "น้ำท่วม" สุโขทัย ยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่า ลงพื้นที่วันนี้นำพาหัวใจคนกรุงเทพมหานคร หัวใจคนต่างจังหวัดมามอบให้กับคนสุโขทัย จากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรู้สึกเห็นใจ เข้าใจความรู้สึกผู้ประสบภัย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านอุทกภัยครั้งนี้ไปให้ได้

ในส่วนรัฐบาลได้สั่งการให้ส่วนราชการสำรวจความเสียหายเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างครบถ้วน ยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน ในส่วนของน้ำท่วมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 100% เพราะศักยภาพของพื้นที่ แต่จะต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ต้องเดินหน้าพลิกโฉมประเทศไทย ทำอย่างไรให้คนไทยมีรายได้ที่เพียงพอ ซึ่งคนไทยทุกคนต้องร่วมกันเดินหน้าต่อไปข้างหน้า เดินหน้าสู่อนาคตที่เข้มแข็ง พร้อมกับการเข้าสู่โลกดิจิทัล นำเทคโนโลยีมาช่วยประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการทำการเกษตรต้องเป็นการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการอุตสาหกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้น

ขอให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ที่สำคัญต้องร่วมกันทำในสิ่งที่ถูกต้อง หากเราทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องกลัวกฎหมาย เพราะกฎหมายไม่ได้มีไว้รังแกคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับฝากประชาชนให้ปรับแนวคิด ทำอย่างไรถึงจะตอบโจทย์ความต้องการของสังคม จะต้องไม่หยุดคิด หยุดพัฒนา ต้องคิดต้องพัฒนาไปเรื่อย ๆ โดยการเสาะแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

ที่สำคัญต้องร่วมกันรักษาสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทย ให้เกิดความรักความสามัคคี รวมพลังเดินหน้าประเทศก้าวหน้าไปด้วยกันสู่ความเข้มแข็ง