เอาแจกกล้วยกลับไป ปชต.กินได้คืนมา! “ภูมิธรรม”รำลึก 15 ปีรัฐประหาร 19 ก.ย.

เอาแจกกล้วยกลับไป ปชต.กินได้คืนมา! “ภูมิธรรม”รำลึก 15 ปีรัฐประหาร 19 ก.ย.

“ภูมิธรรม” รำลึกวันครบรอบ 15 ปี “รัฐประหาร” 19 ก.ย. 2549 ชี้ “เผด็จการ” เติบโตแฝงใน “ประชาธิปไตย” เหน็บแบบแจกกล้วย เรียกร้องนำประชาธิปไตยประชาชนกินได้กลับมา

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2564 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และเลขาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงวันครบรอบรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 49 ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการระบบเผด็จการในสังคมไทยอีกครั้ง ในวันที่ 19 ก.ย. เมื่อ 15 ปีก่อน เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักประเทศไทยให้ถอยหลังกลับไปล้าหลังทุกด้าน ด้วยการที่ทหารกลุ่มหนึ่งถืออาวุธ พร้อมกองกำลังที่ใช้อำนาจนอกระบบรัฐธรรมนูญ ยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตยภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งตามฉันทามติของประชาชน พร้อมกับการฉีกรัฐธรรมนูญ ปี 40 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด  

นายภูมิธรรม กล่าวว่า วันที่ 19 ก.ย. 49 จึงเป็นความทรงจำที่ขมขื่นของสังคมไทยหลายคนยังจดจำได้ และยากที่จะลบเลือนว่า ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีประชาธิปไตยและมีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด ฉบับหนึ่ง แต่การรัฐประหารครั้งนั้นได้ทำลายฉันทามติของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในแทบทุกระบบอย่างรุนแรงของสังคมไทย จนเกิดรอยร้าวลึกขึ้นในสังคมมาจนตราบเท่าทุกวันนี้นั่นคือ สังคมไทยได้เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงจนยากเกินเยียวยา

อ่านข่าว : 'ประวิตร'อุ้ม'ประยุทธ์'สั่ง'พปชร.'โหวต เท่ากันหมด ห้ามแจกกล้วยพรรคเล็ก

นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า แม้เวลาที่ผ่านล่วงไป 15 ปี เราได้เห็นพัฒนาการที่เติบโตและหยั่งรากลึกของเผด็จการในขณะที่กระบวนการประชาธิปไตยถูกบิดเบือนบ่อนทำลายให้อ่อนแรง ต้องใช้พละกำลังอย่างมากในการต่อสู้ต้านทานอำนาจเผด็จการที่แฝงร่างแปลงรูปอยู่ในรัฐธรรมนูญปี 60 เราได้เห็นประชาธิปไตยแบบแจกกล้วยให้เพื่อแลกกับผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอำนาจและพวกพ้อง แทนที่จะได้เห็นประชาธิปไตยแบบกินได้ที่ทำให้ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือทำให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นอนาคตที่สดใสของตนรออยู่ข้างหน้า

ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  กล่าวด้วยว่า วันนี้คนส่วนใหญ่ของสังคมไทยประจักษ์ชัดแล้วว่าการรัฐประหารในครั้งนั้น ได้ทำลายเจตจำนงประชาธิปไตยในสังคมไทยลงไปทำลายรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในสังคมไทย ทำลายกฎเกณฑ์ กติกาที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันการเมืองที่เกิดขึ้นจากประชาชน และที่สำคัญได้ทำลายโอกาสในการมีชีวิตที่ดีของประชาชนไทยที่มีส่วนได้รับและสัมผัสกับประชาธิปไตยที่กินได้ลงไป ทั้งนี้ ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญปี 40 ที่ถูกทำลายไปนั้น เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบแจกกล้วยที่กำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

“ในสถานการณ์ของประเทศและของโลกที่ต้องประสบเผชิญปัญหาวิกฤตที่รุนแรงอย่างที่พวกเราทุกคนต่างประสบกันอยู่ในเวลานี้ วันนี้ประเทศชาติต้องการรัฐบาลที่มีศักยภาพ ซึ่งมีเสถียรภาพจากอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ใหญ่ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยจอมปลอมตามระบอบประยุทธ์ ซึ่งมีพัฒนาการมาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 49 ที่ไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิหนำซ้ำยังสร้างรอยแผลที่บอบช้ำไว้ในสังคมอย่างแสนสาหัส เอาประชาธิปไตยแบบแจกกล้วยคืนไป เอา ประชาธิปไตยที่กินได้ของประชาชน กลับคืนมา” นายภูมิธรรม กล่าว